Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Litteraturvetenskap

Utbildningen i litteraturvetenskap ger kunskap om litteraturens centrala texter och genrer, litteraturens historia från antiken till vår samtid, texttolkning och litteraturteori, och ger inblick i frågorna om litteraturens ställning och funktioner i samhället. Grundläggande för dessa studier är att träna förmågan att uppmärksamt läsa, diskutera och tolka texter i olika mänskliga sammanhang. Man övas i att skriftligt och muntligt förmedla litteraturstudiets kunskap, tolkningspraktik och kritiska perspektiv i olika former och medier. Dessutom studeras historiskt betydelsefulla föreställningar om diktkonsten samt modern litteraturvetenskaplig teori och metod.

Grundkurser

Ges termin

Kandidatkurser

Avancerad nivå

Övrigt

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15