lu.se

Utbildningsutbud

Litteraturvetenskap

  Till sök!

Litteraturvetenskap

Utbildningen i litteraturvetenskap ger kunskap om litteraturens centrala texter och genrer, litteraturens historia från antiken till vår samtid, texttolkning och litteraturteori, och ger inblick i frågorna om litteraturens ställning och funktioner i samhället. Grundläggande för dessa studier är att träna förmågan att uppmärksamt läsa, diskutera och tolka texter i olika mänskliga sammanhang. Man övas i att skriftligt och muntligt förmedla litteraturstudiets kunskap, tolkningspraktik och kritiska perspektiv i olika former och medier. Dessutom studeras historiskt betydelsefulla föreställningar om diktkonsten samt modern litteraturvetenskaplig teori och metod.

GrundkurserGes termin
Litteraturvetenskap: Grundkurs, 60 hp (LIVA04)vår 2020höst 2020
Litteraturvetenskap: Den samtida litteraturen, 30 hp (LIVA05)vår 2020höst 2020
Litteraturvetenskap: Världslitteraturen där och här, 6 hp (LIVA07)vår 2020höst 2020
Litteraturvetenskap: I gränslandet mellan fakta och fiktion, 6 hp (LIVA08)vår 2020höst 2020
Litteraturvetenskap: Poesins mötesplatser, 6 hp (LIVA09)vår 2020höst 2020
Litteraturvetenskap: Samtida ekolitteratur, 7,5 hp (LIVA16)höst 2020
Litteraturvetenskap: Nya perspektiv på svenska klassiker, 7,5 hp (LIVA17)höst 2020
Litteraturvetenskap: Dystopier för vår tid, 7,5 hp (LIVA18)sommar 2020
Litteraturvetenskap: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (LIVA60)
Litteraturvetenskap: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (LIVA70)
Survey of Swedish Literature, 7,5 hp (SASH16)vår 2020
Kandidatkurser
Litteraturvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (LIVK10)vår 2020höst 2020
Avancerad nivå
Litteratur-kultur-medier: Världslitteratur/interkulturell förståelse, 15 hp (LIVR03)vår 2020
Litteratur-kultur-medier: Masteruppsats, 30 hp (LIVR07)
Litteratur-kultur-medier: Fördjupning i rysk litteraturvetenskap, 15 hp (LIVR22)höst 2020
Litteratur-kultur-medier: Latinamerikansk litteratur under 1900-talet, 15 hp (LIVR25)vår 2020
Litteratur-kultur-medier: Spansk litteratur från 1800- och 1900-talen, 15 hp (LIVR27)
Litteratur-kultur-medier: Populärkultur och medier i Latinamerika, 15 hp (LIVR29)
Litteratur-kultur-medier: Sociala medier och populärkultur i Latinamerika, 7,5 hp (LIVR31)
Litteratur - kultur - medier: Samtida engelskspråkig litteratur, 15 hp (LIVR33)höst 2020
Litteratur-kultur-medier: Den ryska modernismen 1890-1928 - från Silveråldern till avantgardet, 15 hp (LIVR37)
Litteratur-kultur-medier: Magisteruppsats, 15 hp (LIVR41)
Litteratur-kultur-medier: Valbar kurs, 15 hp (LIVR42)
Litteratur-kultur-medier: Ibsen, Strindberg och det moderna dramat, 15 hp (LIVR45)höst 2020
Litteratur-kultur-medier: Skandinavisk barn- och ungdomslitteratur, 15 hp (LIVR46)vår 2020
Litteratur-kultur-medier: Astrid Lindgren, 15 hp (LIVR47)
Litteratur-kultur-medier: Svensk och dansk litterär kanon i historiska och teoretiska perspektiv, 15 hp (LIVR48)
Litteratur - kultur - medier: En introduktion, 15 hp (LIVR50)höst 2020
Litteratur-kultur-medier: Litterär teori och metod, 15 hp (LIVR51)höst 2020
Litteratur-kultur-medier: Latinamerikansk litteratur under 1900-talet, 15 hp (LIVR52)vår 2020
Litteratur-kultur-medier: Författares och intellektuellas roll i den franska offentligheten, 15 hp (LIVR54)
Litteratur-kultur-medier: Samhällskritik och estetik i den samtida spanska romanen, 15 hp (LIVR55)höst 2020
Litteratur-kultur-medier: Valbar kurs, 15 hp (LIVR61)
Literature-Culture-Media: American Literature 1820 - 1945, 15 hp (LIVR63)
Litteratur - kultur - medier: Bilderboken idag , 15 hp (LIVR65)höst 2020
Litteratur-kultur-medier: Examensarbete, masterkurs, 15 hp (LIVR71)
Litteratur-kultur-medier: Valbar kurs, 15 hp (LIVR72)
Litteratur - kultur - media: Jiddischlitteratur efter 1945, 15 hp (LIVR73)vår 2020
Litteratur - kultur - media: Jiddischmodernism, 1907-1954, 15 hp (LIVR74)höst 2020
Litteratur-kultur-medier: Den tyskspråkiga litteraturen efter murens fall, 15 hp (LIVR81)höst 2020
Litteratur-kultur-medier: Tysk efterkrigslitteratur, 15 hp (LIVR82)vår 2020
Litteratur-kultur-medier: Tyskspråkig litteraturvetenskap - arbetssätt och ämnesfördjupning, 15 hp (LIVR83)
Litteratur-kultur-medier: Den intermediala kulturens estetik, 15 hp (LIVR99)
Övrigt
Svenska: Språk och litteratur - påbyggnadskurs I, 15 hp (SSLM01)höst 2020