Kurs

Kurskod: LIVR03
Engelsk titel: Literature-Culture-Media: World Literature - Intercultural Understanding
Högskolepoäng: 15
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i litteratur - kultur - medier

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2020.

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-06-07
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-72401
Behörighet: Litteraturvetenskap. Kandidatkurs (LIVK01/LIVK10) eller motsvarande

Lärare: Paul Tenngart

Beskrivning

Kursen utgår från litteratur och andra medier som en viktig källa till interkulturell förståelse. Därför vidgas perspektivet till att också omfatta verk utanför den västerländska kulturkretsen. I kursen studeras vidare de processer och sammanhang som aktualiseras när man betraktar litteratur och andra medier i en global kontext. Med utgångspunkt från äldre och nyare verk belyses exilerfarenhet, etnicitet, nationell identitet och skildringar av förhållandet mellan kulturer. Vidare behandlas kanonbildning, migrantlitteratur, muntlighet i litterär text samt "hybriditet".

Kursen består av två lika stora delar: Begreppet världslitteratur respektive översättnings-, tolknings- och transformationsprocesser. I den första bekantar sig studenterna med olika aspekter av begreppet världslitteratur, alltifrån Goethe till dagens diskussioner. Dessutom läses och analyseras ett antal viktiga världslitteraturverk.

Det andra blocket behandlar verk från olika tider och kulturer med speciell hänsyn till vad som i vid mening har betecknats som översättningsproblematik och som studerats inom Translation Studies, där inte bara lingvistiska utan även historiska, ekonomiska och kulturpolitiska aspekter är av betydelse.

Kursen ingår i masterprogrammet i Litteratur – Kultur – Medier. Den ges även som fristående kurs.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.