lu.se

Utbildningsutbud

Mellanösternstudier

  Till sök!

GrundkurserGes termin
Mellanösternkunskap: Introducerande perspektiv, 7,5 hp (ARAH11)
Mellanösternstudier: Mellanösterns historia fram till första världskriget, 15 hp (MOSE15)höst 2020
Mellanösternstudier: Mellanösterns moderna historia från första världskriget till idag, 15 hp (MOSE16)vår 2020
Fortsättningskurser
Mellanösternkunskap: Mellanösterns internationella relationer, 7,5 hp (ARAH15)höst 2020
Mellanösternkunskap: Regional säkerhet i Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH16)höst 2020
Mellanösternkunskap: Demokratisering i Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH17)
Mellanösternkunskap: Uppsatsskrivning, 7,5 hp (ARAH18)
Mellanösternkunskap: Teori- och metodkurs, 7,5 hp (ARAH31)vår 2020
Mellanösternkunskap: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ARAK11)vår 2020
Övrigt
Introduction to the Middle East, 7,5 hp (SASH23)höst 2020
Governance and Conflict in the Middle East, 7,5 hp (SASH38)vår 2020