lu.se

Utbildningsutbud

Öst- och centraleuropakunskap

  Till sök!

Öst- och centraleuropakunskap

Detta är en region med snabb ekonomisk tillväxt, som i och med EU:s utvidgning får allt större relevans för vårt samhälle och näringsliv. Med tanke på att utbytet ökar mellan länderna i Öst- och Centraleuropa och den övriga världen, inte minst Skandinavien, finns ett växande behov av arbetskraft med specifika kunskaper inom denna region. Läser du till exempel ekonomi, juridik, statsvetenskap, historia eller journalistik och väljer att specialisera dig inom denna region, får du en unik merit som skiljer dig från de andra kandidaterna på arbetsmarknaden. Alla våra kurser ges på halvfart och du kan utan problem kombinera dina studier hos oss med ditt huvudämne. Bortsett från att du på våra kurser erhåller specifika kunskaper om ländernas kulturhistoria, politik och samhälle, är det lärarnas ambition att studenterna även ska få fördjupade, teoretiska kunskaper om identitet, etnicitet, myter, symboler och kulturöverföring, samt en kritisk hållning till stereotypa föreställningar om Öst och Väst. Vill du ytterligare fördjupa dina kunskaper i denna region kan du vid Språk- och litteraturcentrum välja mellan att lära dig ryska.

GrundkurserGes termin
Nationalism and Communism in Central Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary), 7,5 hp (ÖCKB06)vår 2020
Öst- och centraleuropakunskap: Centraleuropa efter järnridåns fall (Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern), 7,5 hp (ÖCKB07)vår 2020
Öst- och centraleuropakunskap: Balkan - kulturhistoria, politik och samhälle, 15 hp (ÖCKB12)höst 2020
Politik, kultur och identitet i Ryssland, Ukraina och andra postsovjetiska stater, 15 hp (ÖCKB14)vår 2020
Fortsättningskurser
Öst- och centraleuropakunskap: Kandidatkurs, 30 hp (ÖCKK01)
Övrigt
Communism in East and Central Europe: Present, Past, and Future Perspectives, 7,5 hp (SASH62)höst 2020