lu.se

Utbildningsutbud

Ryska

  Till sök!

Ryska

Ryssland är i dag en ekonomisk stormakt som får allt större relevans för vårt samhälle och näringsliv. Läser du till exempel ekonomi, juridik, statsvetenskap, historia eller journalistik och väljer att lära dig ryska, får du en unik merit som skiljer dig från de andra kandidaterna på arbetsmarknaden. De två nybörjarkurserna i ryska ges på halvfart, och du kan utan problem kombinera dina studier i ryska med ditt huvudämne. Du kan också välja att komplettera dina studier i ryska med någon av våra kurser i rysk kultur- eller litteraturhistoria, kurser som även riktar sig till studenter utan kunskaper i ryska språket. Dessutom har du möjlighet att kombinera dina studier i ryska med kurser i Öst- och Centraleuropas politik och samhällsliv.

NybörjarkurserGes termin
Ryska: Nybörjarkurs I, 15 hp (RYSB01)höst 2018
Ryska: Nybörjarkurs II, 15 hp (RYSB02)höst 2018
Ryska: Nybörjarkurs 1 och 2, 30 hp (RYSB03)höst 2018
Grundkurser
Ryska: Grundkurs, 30 hp (RYSA10)vår 2019
Rysk grammatik och översättning till ryska, 7,5 hp (RYSA12)vår 2019
Textläsning och översättning från ryska till svenska, 7,5 hp (RYSA14)vår 2019
Ryska: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp (RYSA15)vår 2019
Rysk litteraturhistoria: Nätbaserad grundkurs, 15 hp (RYSB12)höst 2018
Ryska: Den ryska 1800-talsromanen, 7,5 hp (RYSB13)vår 2019
Ryska: Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall, 7,5 hp (RYSB14)
Ryska: Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall, 7,5 hp (RYSD14)vår 2019
Fortsättningskurser
Ryska: Översättning från ryska till svenska I, 7,5 hp (RYSA04)höst 2018
Ryska: Översättning från ryska till svenska II, 7,5 hp (RYSA05)höst 2018
Ryska: Fortsättningskurs, 30 hp (RYSA20)höst 2018
Ryska: Rysk grammatik och översättning till ryska II, 7,5 hp (RYSA22)höst 2018
Ryska: Specialiseringskurs, 7,5 hp (RYSA23)höst 2018
Ryska: Textläsning och översättning från ryska till svenska II, 7,5 hp (RYSA24)höst 2018
Ryska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp (RYSA25)höst 2018
Ryska: Utlandspraktik, 30 hp (RYSE01)
Ryska: Kandidatkurs, 30 hp (RYSK03)vår 2019
Avancerad nivå
Litteratur-kultur-medier: Fördjupning i rysk litteraturvetenskap, 15 hp (LIVR22)höst 2018
Litteratur-kultur-medier: Rysk film, 15 hp (LIVR36)
Litteratur-kultur-medier: Den ryska modernismen 1890-1928 - från Silveråldern till avantgardet, 15 hp (LIVR37)vår 2019
Övrigt
Ryska: Fortsättningskurs, 30 hp (RYSA02)
Ryska: Rysslands idé- och kulturhistoria, 7,5 hp (RYSD01)
Ryska: Rysk film, 7,5 hp (RYSD02)