Vill du disputera i Lund?

Publicerad den 16 januari 2023
LUX

Vill du disputera i biblioteks- och informationsvetenskap, filmvetenskap eller global kristendom och interreligiösa relationer? Just nu utlyser vi 30 doktorandanställningar i en lång rad ämnen.

20 fakultetsfinansierade doktorandanställningar:

 • en i historisk arkeologi
 • två gemensamma i Gamla testamentets exegetik, global kristendom och interreligiösa relationer, judaistik, kyrkohistoria, Nya testamentets exegetik, praktisk teologi, religionsfilosofi med etik, religionshistoria, religionshistoria med inriktning mot islamologi och systematisk teologi
 • en i teoretisk filosofi
 • en i kognitionsvetenskap
 • två i mänskliga rättigheter
 • en i mediehistoria
 • en i biblioteks- och informationsvetenskap
 • en i etnologi
 • en i konsthistoria och visuella studier
 • en i engelska med språkvetenskaplig inriktning
 • en i nordiska språk
 • en gemensam i fonetik och i japanska med språkvetenskaplig inriktning
 • en i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
 • en i litteraturvetenskap
 • en i filmvetenskap
 • två gemensamma i semitiska språk, i grekiska och i nygrekiska
 • en gemensam i franska med inriktning mot didaktik, i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning och i tyska med inriktning mot litteraturvetenskap

samt följande anställningar, finansierade på annat sätt:

 • en i historia, finansierade inom forskarskolan i historiska studier
 • en i historia, med inriktning mot egendom och försörjning cirka 1700-2000, finansierade inom forskarskolan i historiska studier
 • en i Gamla testamentets exegetik, global kristendom och interreligiösa relationer, judaistik, kyrkohistoria, Nya testamentets exegetik, praktisk teologi, religionsfilosofi med etik, religionshistoria, religionshistoria med inriktning mot islamologi och systematisk teologi, inom forskarskolan Samhälle, teologi och kyrka
 • en i Gamla testamentets exegetik, global kristendom och interreligiösa relationer, judaistik, kyrkohistoria, Nya testamentets exegetik, praktisk teologi, religionsfilosofi med etik, religionshistoria, religionshistoria med inriktning mot islamologi och systematisk teologi, med fokus på möten mellan kyrkan och icke-kristna traditioner, inom forskarskolan Samhälle, teologi och kyrka
 • två i religionshistoria med inriktning mot islamologi, inom den nationella forskarskolan i islamologi
 • två i biblioteks- och informationsvetenskap, inom forskarskolan Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kuturer (ReSource)
 • en i Gamla testamentets exegetik, global kristendom och interreligiösa relationer, judaistik, kyrkohistoria, Nya testamentets exegetik, praktisk teologi, religionsfilosofi med etik, religionshistoria, religionshistoria med inriktning mot islamologi och systematisk teologi, inom projektet Scripture and Secularism,
 • en i kognitionsvetenskap, inom projektet Tänkandets evolution.

Läs mer på https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan-och-antagning/ 

Ansök på https://www.lu.se/vacancies

Mer information om vår forskarutbildning hittar du på https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning