lu.se

Forskarutbildning

Humanistiska och teologiska fakulteterna

De flesta ämnen inom humaniora och teologi har utbildning på forskarnivå. Forskarutbildningen omfattar fyra år och består av både kurser och att författa en doktorsavhandling.

På de här sidorna finner du blanketter, anvisningar och annan viktig information som rör hela din forskarutbildning från ansökan till disputation. Här finns också kontaktuppgifter till fakultetskoordinatorn som handlägger dina ärenden.