Forskarutbildning

Humanistiska och teologiska fakulteterna

HT-fakulteterna bedriver utbildning på forskarnivå inom ett stort antal humanistiska, teologiska och religionsvetenskapliga discipliner. Fakulteterna har minst 150 doktorander och varje år läggs omkring 30 doktorsavhandlingar fram.

Om forskarutbildningen

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen man kan få. Den svenska doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, det vill säga fyra års studier på heltid.

I utbildningen ingår dels olika kurser, dels en forskningsuppgift som ska resultera i en vetenskaplig avhandling – doktorsavhandlingen. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. Det är också vanligt att studeranade på forskarnivå undervisar inom grundutbildningen.

De som studerar inom forskarutbildningen vid HT-fakulteterna har normalt anställning vid fakulteterna. Det finns också möjlighet att finansiera sin forskarutbildning på annat sätt, t.ex. genom att en annan arbetsgivare låter sin anställde doktorera inom ramen för sin anställning.

Ansökan och antagning

Alla doktorandanställningar vid HT-fakulteterna utlyses via Lunds universitets sida för lediga anställningar https://www.lu.se/vacancies.

Vi tar endast emot ansökningar till utlysta doktorandanställningar.

Kontaktinformation

Fakultetssekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbrokansliht.luse

Doktorand­anställningar och övriga lediga anställningar

Anvisningar för ansökan till doktorandplats

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-05-04