Internationella möjligheter

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Att åka till ett annat land och studera är en fantastisk upplevelse och du får möjlighet att uppleva både en ny kultur och en annan studiemiljö. Som student har du stora möjligheter att förverkliga denna dröm.

Utbytesstudier

Som student vid Humanistiska och teologiska fakulteterna har du mycket goda möjligheter att få tillbringa en studieperiod vid ett utländskt universitet. Ta den chansen! Förutom personliga upplevelser som du kommer bära med dig för alltid så får du också lära känna en ny kultur och ett annat universitetssystem. Du får även meriter som kan hjälpa dina framtida studier och den yrkesinriktning du väljer.

Utbytesstudier vid University of California

Varje höst kan du söka ett antal avgiftsfria studieplatser vid University of California (UC). Lunds universitet annonserar platserna genom University of California Education Abroad Program Lund (UCEAP Lund).

Minor Field Studies (MFS)

Ska du skriva en uppsats på kandidat- eller masternivå? Ansök då om ett i MFS-stipendium. Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som syftar att ge studenter möjligheten att fördjupa sin kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor.

Genom MFS-programmet ges studenter möjligheten att resa ut minst åtta sammanhängande veckor till ett utvecklingsland för att där samla in underlag för en uppsats på kandidat- eller masternivå. Som MFS-student vid HT-fakulteterna får du ett stipendium på 27 000 kronor för att täcka en del av kostnaderna under utlandsvistelsen.

Utlysning MFS-stipendier sker vid terminsstart på hösten och våren.

Andra vägar

Det finns många olika sätt att skaffa sig internationella erfarenheter. Här hittar du tips på olika alternativ och olika möjligheter för att finansiera en utlandsvistelse

Internationella kontoret, HT

E-post: internationalht.luse
Besöksadress: SOL, Helgonabacken 12, A141-143, Lund
Postadress: Box 201,
221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-2228773
fanni.faegerstenht.luse

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046 - 222 8075
katarina.wingkvistht.luse

Internationell handläggare
Lu Yi Nilsson
tel: 046 - 222 3424
lu_yi.nilssonht.luse

Instruktionsfilm

Så här hittar du våra partneruniversitet.

Vart vill du åka i världen?

HT-fakulteterna har flera partneruniversitet i och utanför Europa som du kan åka till.

Sök MFS-stipendium

Samla material till din uppsats i ett utvecklingsland!