lu.se

Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv

ABMA15

Kurskod: ABMA15
Engelsk titel: Archival Science: Physical and Digital Archives
Högskolepoäng: 15

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2020.

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-03-23
Behörighet: Grundläggande samt minst 90 högskolepoäng i valfritt ämne, varav minst 60 poäng i samma ämne, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-71701

Beskrivning

Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv, är en introduktionskurs som vänder sig till dig som är intresserad av arkivvetenskaplig verksamhet och vill lära dig mer om ämnets terminologi och centrala teoribildning.

Kursen behandlar olika typer av arkiv, deras uppgifter och förutsättningar, olika slags arkivmaterial och hur materialet hanteras. Arkiv arbetar med såväl fysiskt som digitalt material och kursen fokuserar delvis på vikten av bevarandefrågan om den mängd digital information som ursprungligen skapats digitalt och som även ska bevaras digitalt. Kursen behandlar även former för arkivens kunskapsförmedling. Utöver kursens teoretiska moment ingår verksamhetsförlagd praktik på ett arkiv. Ett utmärkt tillfälle att känna efter om det här är yrkesverksamhet som passar just dig.

Delkurser

  1. Arkivens samhällsroll - tentamen, 4,5 hp
  2. Arkivens samhällsroll - tentamen praktikrapport, 3 hp
  3. Arkivteknik - tentamen, 4,5 hp
  4. Arkivteknik - praktikrapport, 3 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart 50%
20 januari 2020 – 23 mars 2020

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv är 25 000 SEK.