Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • ABMM03


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-03-20 – 2024-04-24

Kursansvarig: Carin Graminius
Lärare: Carin Graminius, Rikke Lie Halberg, Olof Sundin

Information om ingående delar

  1. Projektuppgift , 6 hp
  2. Workshop , 1,5 hp
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16