Kurs

Kurskod: FPPA01
Engelsk titel: Practical Philosophy: Philosophy, Politics and Economics - Introductory Term
Högskolepoäng: 30

OBS! Informationen nedan är från höstterminen 2022. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-08-29 – 2023-01-15

Introduktionsmöte: 2022-08-29 kl. 13.15 – 14.00 i LUX:B336

Lärare: Dan Egonsson, Andrés Garcia, Anders Herlitz, Jenny Magnusson, Robert Pál-Wallin, Henrik Thorén, Annika Wallin

Beskrivning

Vad innebär det att handla moraliskt? Bör vi sluta äta kött? Har den enskilde ett ansvar för klimatförändringen? Hur kan vi resonera kritiskt och rationellt i värdefrågor? Vad är rättvisa? Vad kännetecknar samhällsvetenskaperna?

I kursen introduceras den studerande i den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder. Frågor om värderingars och handlingars ställning, på såväl individ som samhällsnivå, är centrala. Samtida och äldre filosofers teorier presenteras och analyseras. Kursen behandlar filosofin som ett verktyg för att analysera moraliska och politiska uppfattningar, för att förstå samhället och fatta beslut. Genom hela kursen belyses metoder för argumentation och kritiskt tänkande i relation till de olika filosofiska sakfrågorna. Kursen består av följande fem delkurser:

1. Introduktion och moralfilosofins historia, 7,5 högskolepoäng

2. Kritiskt tänkande i värdefrågor och tillämpad etik, 6 högskolepoäng

3. Moralfilosofi, 7,5 högskolepoäng

4. Samhällsfilosofi, 4,5 högskolepoäng

5. Filosofiska frågor och metoder inom politik och ekonomi, 4,5 högskolepoäng

Ingående delar

  • Introduktion och moralfilosofins historia, 7,5 hp
  • Kritiskt tänkande och tillämpad etik, 6 hp
  • Moralfilosofi, 7,5 hp
  • Samhällsfilosofi, 4,5 hp
  • Filosofiska frågor och metoder inom politik och ekonomi, 4,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16