Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • HISA38

Vill du använda dina kunskaper i historia, och nyttja det faktum att du känner till vad historia som vetenskap är? I projektkursen lär du dig mer om hur det är att arbeta som professionell historiker. Läser du Kandidatprogrammet i historia är detta den tredje terminen i programmet. Läser du fristående kurser ska du ha läst allmänna grund- och fortsättningskurser i historia för att kunna söka dig till projektkursen.

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-31004
Behörighet: Grundläggande samt minst 45 högskolepoäng historia från kurserna Historia: Grundkurs 30 hp (HISA24 eller HISA34) och Historia: Fortsättningskurs 30 hp (HISA25 eller HISA35) eller motsvarande.

Lärare: John Hennessey, Emilie Wellfelt

Information om ingående delar

  1. Projektledning , 7,5 hp
  2. Tillämpad historiedidaktik , 7,5 hp
  3. Praktik , 7,5 hp
  4. Projektarbete , 15 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppen för sen anmälan

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16