Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • IMSA22

I fortsättningskursen i intermediala studier fördjupar och breddar du din förståelse för intermediala fenomen och teorier. 

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-71900
Behörighet: Grundläggande samt Intermediala studier: Grundkurs (IMSA11), eller äldre kurser: KUL014 eller KUL011 eller motsvarande

Lärare: Mats Arvidson, Mikael Askander, Mikael Borg, Heidrun Führer, Nafiseh Mousavi

Information om ingående delar

  1. Uppsats , 7,5 hp
  2. Striden mellan konstarterna , 7,5 hp
  3. Från medium till medium , 7,5 hp
  4. The Aesthetics of the Total Work of Art , 7,5 hp
  5. The Aesthetics of Popular Culture , 7,5 hp
  6. The Aesthetics of Popular Live Culture , 7,5 hp
Porträttbild.

Filippa Släger

Filippa har läst två terminer intermediala studier. Här berättar hon varför hon valt att läsa just detta ämne!

Porträttbild.

Silja Wendt

Silja har en kandidatexamen i intermediala studier och masterexamen från masterprogrammet MACA.

En full anslagstavla med många olika affischer.

Kompetensprofil: intermediala studier

– om intermedialisters kunskaper och kompetenser.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16