lu.se

Litteraturvetenskap: Nätbaserad grundkurs

LIVA60

Kurskod: LIVA60
Engelsk titel: Comparative Literature: Level 1 - Online Course
Högskolepoäng: 30

Termin:

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även vårterminen 2020. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Termin: 1
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-06-07
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)
Anmälningskod: LU-32501

Delkursinformation

  1. Vad är litteraturvetenskap?, 7,5 hp
  2. Från antiken till renässansen. Litteraturhistorisk översikts, 7,5 hp
  3. Från barocken till romantiken. Litteraturhistorisk översikts, 7,5 hp
  4. Författare, medium, samhälle, 7,5 hp

Beskrivning

Kursen ger grundläggande kunskaper om litteraturens centrala verk, historia, tolkningstraditioner, kritiska perspektiv och sociala villkor. Kursen ger också en förmåga att tolka och utifrån praktiska tillämpningar förmedla kunskaper om och erfarenheter av litteratur.

Kursen består av såväl litteraturhistoriska översiktskurser som tematiskt orienterade delkurser.  Stor vikt läggs vid analyser av romaner, noveller, dikter, dramer, främst genom varierande former av skrivuppgifter. Särskild uppmärksamhet ägnas åt frågor som gäller förhållandet mellan litteratur, samhälle och läsare.

Då kursen ges som nätkurs, är det möjligt för studenten att, inom givna ramar, själv disponera sin studietid.  Utrymme för halvtidsstudier bör emellertid finnas.

Här finner du kursplattformen LUVIT

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.