Kurs

Kurskod: MODF01
Engelsk titel: Fashion Studies: Level 1
Högskolepoäng: 30
Programtillhörighet: Ingår i Kandidatprogram i modevetenskap

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Ort: Helsingborg
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-30741
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2023-08-28 kl. 10.00 – 12.00 i 3T E210

Lärare: Maria Carlgren, Oliver Dahle, Ulrika Karlsson, Petra Larsson, Claes Lindskog, Ellen Nilsson Ekberg, Kristiina Savin, Emma Severinsson, Joacim Sprung

Beskrivning

Modevetenskap är ett teoretiskt och humanistiskt ämne med samhällsvetenskapliga inslag. Ämnet riktar sig till dig som är intresserad av att få en djupare förståelse för mode i såväl dåtid som nutid.Grundkursen i modevetenskap kan läsas som fristående kurs men den utgör även delkurserna på den första terminen inom kandidatprogrammet i Modevetenskap. 

Inom kursen får du undersöka mode ur ett brett perspektiv. Du får bekanta dig med mode genom historien och lär dig att hitta såväl historiska som kulturella kopplingar mellan olika uttryck och trender i allt från kläder, accessoarer och skor till kroppsideal, inredning och teknik. 

Kursen består av 4 delkurser: 

Delkurs 1: Introduktion till modevetenskap, 7,5 hp,

Delkurs 2: Modets historiska och kulturella sammanhang, 7,5 hp, 

Delkurs 3: Mode som materiell kultur, 7,5 hp,

Delkurs 4: Samtidsmode - produktion, kommunikation och konsumtion, 7,5 hp. 

Ingående delar

  • Introduktion till modevetenskap: hemtentamen, 4,5 hp
  • Introduktion till modevetenskap: skrivuppgift, 3 hp
  • Modets historiska och kulturella sammanhang: hemtentamen, 4,5 hp
  • Modets historiska och kulturella sammanhang: grupparbete, 3 hp
  • Mode som materiell kultur: hemtentamen, 4,5 hp
  • Mode som materiell kultur: dokumentationsuppgift, 3 hp
  • Samtidsmode: hemtentamen, 4,5 hp
  • Samtidsmode: Individuell uppgift, 3 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Kandidatprogram i modevetenskap

Är du nyfiken på kandidatprogrammet i modevetenskap? Läs mer om utbildningen här:

Kandidatprogram i modevetenskap

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16