Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • MRSB02

Mänskliga rättigheter baseras på en ideologi som många gånger anses oförenlig med religiösa perspektiv. Kursen behandlar de sakfrågor där mänskliga rättigheter och samtida religion hamnar i konflikt med varandra, krocken mellan individuella och kollektiva rättigheter. 

Undervisning – vårterminen 2022

Från och med den 9 februari kommer mer undervisning att kunna genomföras på campus. Under en period kommer dock även digitala moment att förekomma. Det är därför viktigt att du är uppmärksam på den information som läraren ger dig och ändringarna i schemat i Canvas och/eller TimeEdit.

Kurstillfälle: vårterminen 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-02-17 – 2022-03-22
Anmälningskod: LU-59500
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Dan-Erik Andersson

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16