Arbetsmiljö

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i Lunds universitets verksamhet och det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Inom HT-fakulteterna arbetar vi därför på olika nivåer för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och för att försöka förebygga och förhindra risker för ohälsa bland anställda och studenter vid HT-fakulteternas många arbetsplatser.
 

Fakultetsövergripande dokument

 Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan

Kris- och beredskapsplan

Brandskyddsregler

Kontaktinformation

Arbetsmiljö- och SFAD-samordnare, Kansli HT
Isabella Grujoska
046-222 72 35
isabella.grujoskakansliht.luse

Kontaktinformation

Huvudskyddsombud, HT
Marcus Tegler
046–222 75 50
marcus.tegler@sol.lu.se

 

Lagar och regler

Hos arbetsmiljöverket finns lagtexter och regler som rör arbetsmiljön.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter utfärdade av Arbetsmiljöverket (PDF)

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om bland annat kränkande särbehandling utfärdade av Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4 (PDF)

Råd och rekommendationer kring hälsa

Ett hälsosammare liv – råd, tester och övningar på Medarbetarwebben

Arbetsmiljöutbildningar

Utbildningar i arbetsmiljö, brandskydd, första hjälpen samt hjärt- och lungräddning hittar du i Kompetensportalen. 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-20