Humanistlaboratoriet

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistlaboratoriet på HT-fakulteten är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur som erbjuder LU-forskare. fri tillgång till avancerade instrument och tillhörande metodologisk kompetens för att mäta mänskligt beteende, expertis kring datahantering, samt forskningsförberedande utbildning och användarstöd i en tvärdisciplinär och internationell miljö.

Humanistlaboratoriet hyser en bred uppsättning avancerade sensorinstrument med relevant mjukvara; forskarkompetent personal med ansvar för specifik utrustning, relevant metod och forskningsförberedande utbildning; servrar för att hantera data kortsiktigt, datahanteringsexpertis; samt administrativt och tekniskt stöd.

Kontaktinformation

Chef för Humanistlaboratoriet
Marianne Gullberg
046 222 03 89
marianne.gullbergling.luse