Humanistlaboratoriet

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistlaboratoriet på HT-fakulteten är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur som erbjuder LU-forskare fri tillgång till avancerade instrument och tillhörande metodologisk kompetens för att mäta mänskligt beteende, expertis kring datahantering, samt forskningsförberedande utbildning och användarstöd i en tvärdisciplinär och internationell miljö.

Humanistlaboratoriet hyser en bred uppsättning avancerade sensorinstrument med relevant mjukvara; forskarkompetent personal med ansvar för specifik utrustning, relevant metod och forskningsförberedande utbildning; servrar för att hantera data kortsiktigt, datahanteringsexpertis; samt administrativt och tekniskt stöd.

Humanistlaboratoriets hemsida

Exempel på forskning som görs med expertis och utrustning från Humanistlaboratoriet

Humanistlaboratoriets årsrapporter på laboratoriets hemsida

Kontaktinformation

Föreståndare för Humanistlaboratoriet
Marianne Gullberg
046 222 03 89
marianne.gullbergling.luse

Biträdande föreståndare för Humanistlaboratoriet
Frida Splendido
046 222 96 76
frida.splendidonordlund.luse

Administrativ samordnare för Humanistlaboratoriet
Maja Petersson
046 222 43 32
maja.peterssonhumlab.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-09-14