Fakulteternas ledning

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Dekanus
Professor Johannes Persson
046-222 09 24
johannes.perssonfil.luseProdekan för forskningen
Professor Barbara Törnquist-Plewa
046-222 83 79
barbara.tornquist-plewaslav.luse

Prodekan för grundutbildningen
Universitetslektor Sara Håkansson
046–222 49 33
sara.hakansson@englund.lu.se

Prodekan för forskarutbildningen
Professor Stephan Borgehammar
046-222 90 56
stephan.borgehammar@ctr.lu.se

Vicedekan
Professor Olof Sundin
046–222 09 66
olof.sundin@kultur.lu.se

Kanslichef


Gunnel Holm

046-222 72 20

gunnel.holmkansliht.luse

Dekanbloggen

Dekanus Johannes Persson bloggar om utbildnings- och forskningsfrågor.

Två fakulteter

Humanistiska och teologiska fakulteterna är en gemensam administrativ enhet. Fakulteterna uppträder dock var för sig i ceremoniella sammanhang och de har en formell betydelse i samband med examina. Fakulteterna leds av en fakultetsstyrelse. Ordföranden i fakultetsstyrelsen är Dekanus, och under Dekanus har tre prodekaner ansvar för var sitt sakområde – grundutbildning, forskarutbildning respektive forskning.

Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakultetskollegiet består av de vetenskapligt kompetenta lärarna (professorer, universitetslektorer och forskarassistenter) inom humaniora. I kollegiet diskuteras frågor av gemensamt intresse för hela fakulteten. Kollegiet har också ansvar för att utse humanistiska fakultetens hedersdoktorer.

Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten är en av de äldsta fakulteterna vid Lunds universitet och idag knuten till institutionen Centrum för teologi och religionsvetenskap. För information om teologiska fakulteten se http://www.teol.lu.se/forskning/teologiska-fakulteten/