Fakulteternas ledning

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Dekanus

Professor Johannes Persson
046-222 09 24
johannes.perssonfil.luse

Prodekan för grundutbildningen

Universitetslektor Sara Håkansson
046–222 49 33
sara.hakanssonenglund.luse

Prodekan för forskarutbildningen

Professor Stephan Borgehammar
046-222 90 56
stephan.borgehammarctr.luse

Prodekan för forskningen

Professor Barbara Törnquist-Plewa
046-222 83 79
barbara.tornquist-plewaslav.luse

Vicedekan

Professor Olof Sundin
046–222 09 66
olof.sundinkultur.luse

Kanslichef

Gunnel Holm

046-222 72 20

gunnel.holmkansliht.luse

Dekanbloggen

Dekanus Johannes Persson bloggar om utbildnings- och forskningsfrågor.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-08-11