Person

Karin Salomonsson

Kanslichef

  • Kansli HT

Kontaktinformation

E-post karin.salomonssonkansliht.luse

Telefon 046–222 72 20

Mobil 070–832 72 70

Rum LUX:B272

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent och lärare i etnologi och forskar just nu inom två projekt med koppling till kreditsamhälle och delningsekonomi. Jag är intresserad av att undersöka vilka sociala och kulturella betydelser lån av pengar och prylar har idag, och hur dessa föreställningar, normer och maktrelationer har växt fram under 1900-talet. Projekten har sin bakgrund i ett bredare kulturteoretiskt intresse för konsumtionskulturens konsolidering, vardagsliv, hållbarhet och ekonomisk jämlikhet.

Andra forskningsområden som jag är intresserad av är arbetsliv, genus, personliga tjänster, diskurser kring stil, personlighet och klädsel samt metodologiska frågor.

Jag undervisar på grundutbildningen i etnologi, masterprogrammet i tillämpad kulturanalys och kandidatprogrammet i digital kultur.

Jag är biträdande handledare till en doktorand i etnologi och en doktorand i historia.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (8 st)

Bokkapitel (16 st)

Konferensbidrag (23 st)

Working papers (3 st)

Recensioner (6 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Administrativt

  • Ledamot, Fakultetsstyrelsens arbetsutskott, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

* ledamot i styrelsen för humanistiska och teologiska fakulteterna
* ledamot av Rådet för yrkeshistorisk forskning, Arbetets museum, Norrköping
* ledamot av styrelsen för Lunds universitets Innovationssystem, LUIS
* ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund

Karin Salomonsson

Kanslichef

  • Kansli HT

Kontaktinformation

E-post karin.salomonssonkansliht.luse

Telefon 046–222 72 20

Mobil 070–832 72 70

Rum LUX:B272

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-10