Forskningsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskningsnämnden är ett beredande organ för fakultetsstyrelsen med ansvar för frågor rörande forskning. Nämnden behandlar policyfrågor och enskilda ärenden av fakultetsövergripande karaktär. Nämnden har i uppdrag att bereda fördelningen av den särskilda forskningsresursen och av postdoktorala resurser inför fakultetsstyrelsens beslut. Nämnden bereder också den långsiktiga policyn när det gäller fördelningen av forskningens basresurser.

Ledamöter

Sekreterare