Ersättning

Lärarmobilitet

Utresande lärare och forskare inom HT-fakulteterna erhåller en Erasmusschablon som ska täcka skäliga kostnader vad gäller:

  • Resa tur och retur (flyg ekonomiklass alternativt tågresa i 1:a eller 2:a klass). Biljetten måste beställas hos Via Egencia
  • Inrikes resor (till och från flygplats hemma och i destinationslandet. Biljetten bör om möjligt beställas genom Via Egencia)
  • Ersättning utgår enbart för kollektiva transporter till och från lärosätet. Hyrbil ersätts inte
  • Logi som också ska beställas hos Via Egencia. Boendet måste ligga i rimlig närhet till det lärosäte där man ska undervisa
  • Traktamente enligt för landet gällande tarfiff (se här)
  • Visst material (kopior/undervisningslitteratur etc)

Så här går du tillväga

  • Erasmusschablonen beräknas utefter det antal dagar du ska vara ute och din destination. Följ noga fakulteternas riktlinjer som anges ovan när du bokar din resa. Alla kostnader som går utöver dessa riktlinjer (medföljande familjemedlemmar, avgifter för kurs- eller konferensavgifter, et c.) ersätts ej av fakulteten utan måste godkännas av din institution före avresa!
  • Vid beställning av biljetter och logi hos Via Egencia anger du din institutions/avdelnings kostnadsställe. Om du är osäker fråga ekonomiansvarig på din institution/avdelning
  • Vid hemkomst gör du din reseräkning i Primula. Här tar du också upp utgifter för material. Kom ihåg att spara alla kvitton och biljetter som du lämnar till ekonomiansvarig på din institution/avdelning.
  • Din institution betalar ditt utbyte. Först efter att allt det administrativa kring ditt utbyte är avklarat erhåller din institution en schablonsumma från Erasmus+.

 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-08-16