Person

Cecilia Bergsten

Fakultetskoordinator

  • Kansli HT

Kontaktinformation

E-post cecilia.bergstenkansliht.luse

Telefon 046–222 72 26

Rum LUX:B268

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Administrativt

  • Sekreterare, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Sekreterare, Fakultetsstyrelsens arbetsutskott, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Cecilia Bergsten

Fakultetskoordinator

  • Kansli HT

Kontaktinformation

E-post cecilia.bergstenkansliht.luse

Telefon 046–222 72 26

Rum LUX:B268

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30