Person

Charlotte Tornbjer

Enhetschef

  • Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post charlotte.tornbjerht.luse

Telefon 046–222 64 74 (LUX)

Mobil 070–681 41 69

Rum LUX:B369, SOL:H205b

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)

Jag är chef för Driftsenhet HT, vilket innebär att jag har ansvar för de gemensamma lokalerna i LUX och SOL-husen samt den gemensamma organisationen (reception och vaktmästeri) i de båda byggnaderna. Jag disputerade i historia 2002 på avhandlingen "Den nationella modern. Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft". Jag har även efter avhandlingsarbetet forskat på svensk 1900-talshistoria, främst svensk omvärldssyn och hur andra länders samhällsexperiment har uppfattats i en svensk kontext.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (4 st)

Bokkapitel (10 st)

Recensioner (5 st)

Övriga uppdrag och meriter

Charlotte Tornbjer

Enhetschef

  • Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post charlotte.tornbjerht.luse

Telefon 046–222 64 74 (LUX)

Mobil 070–681 41 69

Rum LUX:B369, SOL:H205b

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-10