lu.se

Continuity for Centuries

Continuity for Centuries

Lars Larsson (red.)
Continuity for Centuries. A Ceremonial Building and its Context at Uppåkra, Southern Sweden
Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 48
2004

Engelska

ISSN: 0065-0994
ISBN: 91-22-02107-8

Ämnesord: arkeologi | Sverige | Skåne | järnåldern | Uppåkra | fornlämningar