lu.se

Huvudgårdar och herravälden

Huvudgårdar och herravälden

Martin Hansson
Huvudgårdar och herravälden. En studie av småländsk medeltid
Lund Studies in Medieval Archaeology 25
2001

Engelska

ISSN: 0283-6874
ISBN: 91-22-01910-3

Läs boken