Serie

Skriftserien Intermedia Studies Press publicerar studier inom det intermediala forskningsfältet.

Redaktörer: Jens Arvidson, Mats Arvidson, Mikael Askander och Heidrun Führer

Mötesplatser

Mötesplatser

Hans Lund | Mötesplatser. Ord och bild i samverkan | Intermedia Studies Press 4 | 2013

Ord och bild kommunicerar olika slag av kunskap. Just olikheten gör att samverkan mellan ord och bild kan förmedla innebörder som inget av de två medierna kan förmedla på egen hand. I sin diskussion kring bildtitlar framhåller E. H. Gombrich: ”The image is one pole, the title often ...

Läs mer

Det runda brunnslocket

Det runda brunnslocket

Hans Lund | Det runda brunnslocket. En duomedial artefakt under fötterna | Intermedia Studies Press 3 | 2011

Det finns en värld under gatuplanet med kanaler och rör för dricksvatten och avloppsvatten, för fjärrvärmevatten och brandsläckningsvatten, en värld som i det dolda betjänar världen ovanför. En mängd schakt förbinder dessa två världar, och på varje schaktöppning ligger ett lock. ...

Läs mer

Gunnar Ekelöf mellan konstarterna

Gunnar Ekelöf mellan konstarterna

Mikael Askander, Jørgen Bruhn (red.) | Gunnar Ekelöf mellan konstarterna | Intermedia Studies Press 2 | 2010

Inte nog med att han framstår som en av de verkliga portalgestalterna i den moderna svenska poesin, Gunnar Ekelöf och hans dikt kan dessutom betraktas som en viktig mötesplats: en mötesplats för konstarterna och deras samspel. I Gunnar Ekelöf mellan konstarterna presenteras essäer ...

Läs mer

Changing Borders

Changing Borders

Jens Arvidson, Mikael Askander, Jørgen Bruhn, Heidrun Führer (red.) | Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality | Intermedia Studies Press 1 | 2007

Contemporary art and literature are marked by an increased intermedial interest. Perhaps as a result of this there is a growing amount of academic research being done on intermedial grounds, inside and outside the “proper” interart institutions. It could be argued that contemporary ...

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05