lu.se

Samtliga volymer i kronologisk ordning: 2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1990-tal 1980-tal 1970-tal 1960-tal 1950-tal 1940-tal 1930-tal

Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv

Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv

Cristian Abrahamsson | Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv. Hur lärare uppfattar elevers engagemang och dess betydelse för lärarrollen och undervisningen | Lund Studies in Educational Sciences 4 | 2019

Läs mer

Islamic Semiotic Resources in US Hip-Hop Culture

Islamic Semiotic Resources in US Hip-Hop Culture

Anders Ackfeldt | Islamic Semiotic Resources in US Hip-Hop Culture | Lund Studies in History of Religions 39 | 2019

Läs mer

Digitala modeller

Digitala modeller

Jenny Attemark-Gillgren, Pelle Snickars (red.) | Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet | Mediehistoriskt arkiv 41 | 2019

Modeller är vanliga både på museer och inom universitetet. På ett museum är en modell ofta en förminskad version av ett objekt, och inom vetenskapen representerar en modell en uppsättning entiteter med vissa egenskaper. Modeller skapar översikt; de balanserar mellan enkelhet ...

Läs mer

Rörelsen i stillhet och kraft: en organisationsbiografi över S:t Lukasstiftelsen som blev förbundet S:t Lukas

Ingvar Bengtsson | Rörelsen i stillhet och kraft: en organisationsbiografi över S:t Lukasstiftelsen som blev förbundet S:t Lukas | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 64 | 2019

The Emotional Community of Social Science Teaching

The Emotional Community of Social Science Teaching

Katarina Blennow | The Emotional Community of Social Science Teaching | Lund Studies in Educational Sciences | 2019

Läs mer

Memory for Problem Solving: Comparative Studies in Attention, Working and Long-term Memory

Memory for Problem Solving: Comparative Studies in Attention, Working and Long-term Memory

Katarzyna Bobrowicz | Memory for Problem Solving: Comparative Studies in Attention, Working and Long-term Memory | Lund University Cognitive Studies 174 | 2019

Läs mer

Gudstjänstens mening

Gudstjänstens mening

Stephan Borgehammar, Sune Fahlgren, Ninna Edgardh, Stina Fallberg Sundmark (red.) | Gudstjänstens mening | Svenskt Gudstjänstliv 94 | 2019

Läs mer

Vart tog behaviorismen vägen?

Vart tog behaviorismen vägen?

Ingrid Bosseldal | Vart tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn och vuxen, hund och människa. | Lund Studies in Educational Sciences 3 | 2019

Läs mer

Neural and behavioural mechanisms underlying the processing of negated meanings

Neural and behavioural mechanisms underlying the processing of negated meanings

Sara Farshchi | Neural and behavioural mechanisms underlying the processing of negated meanings. Words, pictures and sentences | 2019

Läs mer

Reasons and Normativity

Reasons and Normativity

Jakob Green Werkmäster | Reasons and Normativity | 2019

Läs mer

Kultur X

Kultur X

Victoria Höög, Sara Kärrholm, Gabriella Nilsson (red.) | Kultur X. 10-talet i kulturvetenskaplig belysning | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 24 | 2019

2010-talet går mot sitt slut. Så gör även det första decenniet som storinstitution för Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Det får oss att vilja stanna upp och reflektera över hur perioden kan förstås. Finns det något specifikt, en ”kultur X”, ...

Läs mer

ETN:TÅG

ETN:TÅG

Charlotte Hagström, Karin Gustavsson, Markus Idvall (red.) | ETN:TÅG | ETN 9 | 2019

Läs mer

Lärarstudenters digitala studievardag

Lärarstudenters digitala studievardag

Fredrik Hanell | Lärarstudenters digitala studievardag. Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 20 | 2019

Samhällets förväntningar på utbildningsväsendets digitalisering är höga och lärarutbildningen anses ha stor betydelse för hur digitala redskap används i skolan. I den här avhandlingen studeras mötet mellan förskollärarutbildningen och digitala redskap – i synnerhet ...

Läs mer

The Literary Construction of the Universe

The Literary Construction of the Universe

Daniel Helsing | The Literary Construction of the Universe. Narratives of Truth, Transcendence, and Triumph in Contemporary Anglo-American Popularizations of Physics and Astronomy | Critica Litterarum Lundensis 18 | 2019

Läs mer

Mot ljuset

Mot ljuset

Emma Hilborn, Johan A Lundin (red.) | Mot ljuset. En antologi om arbete, arbetare och arbetarrörelse | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 9 | 2019

Läs mer

Den biologiska vändningen

Den biologiska vändningen

Jimmy Jönsson | Den biologiska vändningen. Biologi och skogsvård, 1900-1940 | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences & Ugglan. Minervaserien 22 | 2019

Inom dagens skogsvård spelar biologi en fundamental roll. För att förbättra planterings-, skötsel- och avverkningstekniker men också skogliga riktlinjer och skogspolitik bidrar biologer med kunskap om sådant som trädarters spridning, skogsjordens mikroorganismer och förhållandet ...

Läs mer

Informations- och avfallshantering

Informations- och avfallshantering

Johan Jarlbrink | Informations- och avfallshantering. Mediearkeologiska perspektiv på det långa 1800-talets tidningar | Mediehistoriskt arkiv 40 | 2019

Hur tog papperstidningar en gång form i läsarnas händer, som färskvaror, personliga minnen, omslagspapper och skräp? Tidningen har fungerat både som informationsbärare och toalettpapper. Det var denna mångsidighet som gjorde den till en viktig del av människors vardag. Den ...

Läs mer

Reformationen i Lund-Malmö-Köpenhamn

Reformationen i Lund-Malmö-Köpenhamn

Anders Jarlert (red.) | Reformationen i Lund-Malmö-Köpenhamn | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 63 | 2019

Läs mer

Elever i matematiksvårigheter

Elever i matematiksvårigheter

Ingemar Karlsson | Elever i matematiksvårigheter. Lärare och elever om låga prestationer i matematik | Lund Studies in Educational Sciences 6 | 2019

Läs mer

Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser

Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser

Johan Lind | Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser. Det är tekniskt, ganska svårt och avancerat | Lund Studies in Educational Sciences 5 | 2019

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2019

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2019

Daniel Möller (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2019 | Årsbok | 2019

Läs mer

Permeable islands

Permeable islands

Christiane Müller | Permeable islands. A contrastive study of Swedish and English adjunct clause extractions | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 80 | 2019

Läs mer

Är det detta som kallas postmodernism?

Är det detta som kallas postmodernism?

Victor Malm | Är det detta som kallas postmodernism? En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning | 2019

Läs mer

Bildliga betydelser i SAOB

Bildliga betydelser i SAOB

Pär Nilsson | Bildliga betydelser i SAOB. Om beskrivningen av betydelseutvecklingsmekanismer analyserad ur ett kognitivt semantiskt perspektiv | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 79 | 2019

Man talar ibland om bildligt språkbruk och bildliga betydelser, men vad är det för något egentligen, mer exakt? I Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är många betydelser försedda med etiketten bildl. Faktum är att denna etikett förekommer mer än 40 000 gånger på ordbokens ...

Läs mer

Efterkrigstidens samhällskontakter

Efterkrigstidens samhällskontakter

Fredrik Norén, Emil Stjernholm (red.) | Efterkrigstidens samhällskontakter | Mediehistoriskt arkiv 43 | 2019

Läs mer

Alla mäns prästadöme

Alla mäns prästadöme

Martin Nykvist | Alla mäns prästadöme. Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918-1978 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 65 | 2019

Läs mer

Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik

Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik

Karin Ollinen | Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik. Lärares beskrivningar och hur deras TPACK påverkar undervisningen | Lund Studies in Educational Sciences 8 | 2019

Läs mer

Folkbildning för delaktighet

Folkbildning för delaktighet

Lisa Olsson Dahlquist | Folkbildning för delaktighet. En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 23 | 2019

Läs mer

What's in a dialogue?

What's in a dialogue?

Nele Pöldvere | What's in a dialogue? On the dynamics of meaning-making in English conversation | 2019

Läs mer

Det förflutna är ett främmande land

Det förflutna är ett främmande land

Sanjin Pejkovic | Det förflutna är ett främmande land. Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm | Critica Litterarum Lundensis 17 | 2019

Det förflutna är ett främmande land analyserar filmrepresentationer av Jugoslavien och Josip Broz Tito. Tematiskt berörs medierade minnen och minneskonflikter av Tito och landet. Studien undersöker huruvida de utvalda filmernas syn på det förflutna överensstämmer eller är ...

Läs mer

Att se undervisningen genom elevernas ögon

Att se undervisningen genom elevernas ögon

Eva Pennegård | Att se undervisningen genom elevernas ögon. En studie om hur lärare och elever beskriver att lärares undervisning gynnar elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen på högstadiet | Lund Studies in Educational Sciences 2 | 2019

Läs mer

Studies of Hostages in Antiquity

Studies of Hostages in Antiquity

Paavo Roos | Studies of Hostages in Antiquity | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 97 | 2019

Läs mer

En annan Abraham

En annan Abraham

Anna Sjöberg | En annan Abraham. Tre undersökningar av den kristna historiens kris | 2019

Läs mer

Studies on lexical inferencing and inter comprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting

Studies on lexical inferencing and inter comprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting

Linda Smidfelt | Studies on lexical inferencing and inter comprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting | 2019

Läs mer

Increasing Ethical Awareness

Increasing Ethical Awareness

Hans Teke | Increasing Ethical Awareness. The Enhancement of Long-Term Effects of Ethics Teaching: A Quantitative Study | Lund Studies in Educational Sciences 7 | 2019

Läs mer

Visualizing the Vir Bonus in Charles Dickens's Scenes of Persuasion

Visualizing the Vir Bonus in Charles Dickens's Scenes of Persuasion

Lisa-Marie Teubler | Visualizing the Vir Bonus in Charles Dickens's Scenes of Persuasion. The Rhetoric of Pity, Sentiment, Fact, and Debt | 2019

Läs mer

Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic

Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic

Briana Van Epps | Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic | 2019

Läs mer

Ur Harry Scheins arkiv

Ur Harry Scheins arkiv

Per Vesterlund | Ur Harry Scheins arkiv. Nedslag i 1900-talets svenska mediehistoria | Mediehistoriskt arkiv 42 | 2019

Läs mer

Compilation and Translation

Compilation and Translation

Arsenii Vetushko-Kalevich | Compilation and Translation. Johannes Widekindi and the Origins of his Work on a Swedish-Russian War | Studia Graeca et Latina Lundensia 26 | 2019

Läs mer

Musikens medialisering och musikalisering av medier och vardagsliv i Sverige

Musikens medialisering och musikalisering av medier och vardagsliv i Sverige

Ulrik Volgsten (red.) | Musikens medialisering och musikalisering av medier och vardagsliv i Sverige | Mediehistoriskt arkiv 44 | 2019

Läs mer

Truckers

Truckers

Hans Wallengren, Mikael Ottosson (red.) | Truckers. A profession in change | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 10 | 2019

Läs mer

Cells in Culture, Cells in Suspense

Cells in Culture, Cells in Suspense

Andréa Wiszmeg | Cells in Culture, Cells in Suspense. Practices of Cultural Production in Foetal Cell Research | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 21 | 2019

Läs mer