Samtliga volymer ...

"Det hade ju aldrig hänt annars"

"Det hade ju aldrig hänt annars"

Emma Eleonorasdotter | "Det hade ju aldrig hänt annars" Om kvinnor, klass och droger | 2021

Frågor om drogers skadlighet har länge varit ett prioriterat och laddat ämne i Sverige, politiskt och kulturellt. Samtidigt har både droganvändningen och läkemedelsanvändningen ökat. De representationer som oftast syns i medierna är endera kända personligheters användning eller ...

Läs mer

Rapid neural processing of grammatical tone in second language learners

Rapid neural processing of grammatical tone in second language learners

Sabine Gosselke Berthelsen | Rapid neural processing of grammatical tone in second language learners | 2021

Learning a second language can feel like a slow and tedious process. Yet, the human brain starts segmenting and categorising new language input virtually from the very second that it is exposed it. It supposedly does so based on what it currently knows about how languages sound and ...

Läs mer

Brain anatomical correlates of perceptual phonological proficiency and language learning aptitude

Brain anatomical correlates of perceptual phonological proficiency and language learning aptitude

Mikael Novén | Brain anatomical correlates of perceptual phonological proficiency and language learning aptitude | 2021

Läs mer

Street Artivism on Athenian Walls

Georgios Stampoulidis | Street Artivism on Athenian Walls. A cognitive semiotic analysis of metaphor and narrative in street art | 2021

Läs mer

Nationalmuseum som konsekrerande institution 1890–1920

Robert Thavenius | Nationalmuseum som konsekrerande institution 1890–1920 | 2021

Läs mer

Material perception and action

Kristin Ingvarsdottir | Material perception and action. The role of material properties in object handling | 2021

Läs mer

Praktisk teologi

Stephan Borgehammar (red.) | Praktisk teologi | 2021

Läs mer

The Medal in Early Modern Sweden

Ylva Haidenthaller | The Medal in Early Modern Sweden. Significances and Practices | 2021

Läs mer

The Medal in Early Modern Sweden

The Medal in Early Modern Sweden

Ylva Haidenthaller | The Medal in Early Modern Sweden. Significances and Practices | 2021

From the Renaissance and onwards, the medal has been an important element of European art and visual culture. It was appreciated for its symbolic and material value. However, much of its significance lies in the fact that it affects multiple senses and not sight alone. Recipients can ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Radio

Radio

Elin Franzén | Radio. Vardagsliv tillsammans med ett massmedium | 2021

Under snart hundra år har radiomediet varit närvarande i människors vardag i Sverige. I det avseendet är radio att betrakta som en självklar företeelse i samhället. Men hur går det till när detta medium tar plats hos den enskilda individen? Vad är radio för något som upplevt fenomen ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Kretslopp av data

Kretslopp av data

Johan Fredrikzon | Kretslopp av data. Miljö, befolkning, förvaltning och den tidiga digitaliseringens kulturtekniker | 2021

När började Sverige digitaliseras? Och vilka blev följderna? Kretslopp av data handlar om det historiska ögonblick då datorn lämnade laboratoriet. Från att ha varit en angelägenhet för ingenjörer och matematiker, kom ”data” under det svenska 1970-talet att bli ett fenomen som kunde ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Film i stadens tjänst

Film i stadens tjänst

Erik Florin Persson | Film i stadens tjänst. Göteborg 1938–2015 | 2021

Allt sedan filmmediets tidiga år under början av 1900-talet har rörliga bilder använts för olika instrumentella syften av företag, myndigheter och organisationer. Länge var det här en i det närmaste outforskad del av filmhistorien, men på senare år har allt fler forskare börjat ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Från Lund till London och Paris

Från Lund till London och Paris

Påvel Nicklasson | Från Lund till London och Paris. Om Sven Nilsson, vildestadiet och resan 1836 | 2021

Den här boken handlar om hur jordens, livets, människans och civilisationens historia hamnade på samma tidslinje och hur människan fick en lång historia bortom de äldsta texternas vittnesbörd, en förhistorisk tid. Boken handlar också om hur tyska, franska och brittiska ...

Läs mer

Två svensk-franska studier

Två svensk-franska studier

Mari Mossberg | Två svensk-franska studier. Att beskriva översättarstilar – en analys av sex svenska översättningar av Madame Bovary. Icke satsformade meningar i svensk-fransk kontrastiv belysning | 2021

Läs mer

Stadens sociala ordning

Stadens sociala ordning

Lars Edgren | Stadens sociala ordning. Stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet | 2021

I denna bok presenteras nya perspektiv på det svenska ståndssamhället. Det görs genom en undersökning av Malmö mellan 1720 och 1780. Ståndssamhället var något mycket mer än bara indelningen i adel, präster, borgare och bönder. Stånd var beroende av att gränser mellan grupper ...

Läs mer

Two Quests for Unity

Two Quests for Unity

Bruno Hamnell | Two Quests for Unity. John Dewey, R. G. Collingwood, and the Persistence of Idealism | 2021

Two Quests for Unity investigates the persistence of idealist philosophy in Anglo-America during the first half of the nineteenth century through a study of Robin George Collingwood (1889–1943) and John Dewey (1859–1952). By focusing on an English and an American philosopher, this ...

Läs mer

Royal Marginalia

Royal Marginalia

Astrid M. H. Nilsson | Royal Marginalia. King Eric XIV of Sweden as a Reader | 2021

Läs mer

DE RISU – Representations and Evaluations of laughter in Greek and Latin Literature

DE RISU – Representations and Evaluations of laughter in Greek and Latin Literature

Johanna Akujärvi, Jerker Blomqvist, Karin Blomqvist (red.) | DE RISU – Representations and Evaluations of laughter in Greek and Latin Literature. Papers presented at Colloquium Balticum XVI (Lund, November 6–9, 2018) | 2021

Läs mer

Performing search

Performing search

Cecilia Andersson | Performing search. Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People | 2021

Läs mer

"Det handlar om vår framtid"

"Det handlar om vår framtid"

Louise Rietz | "Det handlar om vår framtid" Hur elevers scientific literacy kan utvecklas genom SNI-argumentation i kemiundervisning | 2021

Läs mer

Ögonblick

Ögonblick

Ingrid Bosseldal, Janna Lundberg, Martin Malmström (red.) | Ögonblick. En vänbok till Anders Persson om människor och deras möten | 2021

Vi människor möts alltid i ett sammanhang. Och för att förstå dem vi möter måste vi samtidigt förstå sammanhanget. Och bli överens om det. Den här boken handlar om sådana situationer, ögonblick, där människor möts. Det kan vara för att lära sig cykla, för att övertyga en rättsinstans ...

Läs mer

Den moderna skolans framväxt

Den moderna skolans framväxt

Magnus Grahn | Roger Johansson, Esbjörn Larsson, Hans Teke (red.) | Den moderna skolans framväxt. 1960-talets förändringar i de gymnasiala skolformerna | 2021

Läs mer

Making a curriculum

Making a curriculum

David Örbring | Making a curriculum. A study of knowledge in Swedish School geography | 2021

Many people have their own experience of school geography. Perhaps your memory of geography lessons is that you had to memorize all the rivers in a specific region, or gather facts about different countries. Or perhaps you made your own maps, which helped you to learn to analyze the ...

Läs mer

ETN:H2O

ETN:H2O

Susanne Lundin, Johanna Rivano Eckerdal, Lynn Åkesson (red.) | ETN:H2O | 2021

Läs mer

Ingmar Bergman

Ingmar Bergman

Erik Hedling (red.) | Ingmar Bergman. An Enduring Legacy | 2021

This unique collection focuses on the work of legendary Swedish filmmaker Ingmar Bergman. Written in the wake of the centenary of Bergman's birth in 2018, the volume aims to combine new approaches to Bergman's films and writings with more traditional analyses. Established themes such ...

Läs mer

The Environmental Turn in Postwar Sweden

The Environmental Turn in Postwar Sweden

David Larsson Heidenblad | The Environmental Turn in Postwar Sweden. A New History of Knowledge | 2021

The Stockholm Conference of 1972 drew the world's attention to the global environmental crisis, but for people in Sweden the threat was nothing new. Anyone who read the papers or watched the television news was already familiar with the issues. Five years early, in the summer of 1967, ...

Läs mer

Progymnasmata

Aphthonius of Antioch | Progymnasmata. Afthonios' retoriska övningar översatta och kommenterade av Anders Eriksson | 2021

Läs mer

Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884

Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884

Sven Rubenson, Amsalu Aklilu, Shiferaw Bekele, Samuel Rubenson (red.) | Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884 | 2021

Colonial powers and Ethiopian frontiers 1880-1884 is the fourth volume of Acta Aethiopica, a series that presents original Ethiopian documents of nineteenth-century Ethiopian history with English translations and scholarly notes. The documents have been collected from dozens of ...

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2021

Daniel Möller (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2021 | 2021

Läs mer

Heritopia

Heritopia

Jes Wienberg | Heritopia. World Heritage and modernity | 2021

Heritopia investigates the meanings of the past in the present, focusing on Abu Simbel in Egypt and other World Heritage sites. It explores and resolves a number of paradoxes: the past is impossible to preserve for eternity; all preservation implies change; preservation of one site ...

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-06-18