Doktorandkåren

Lunds Doktorandkår bedriver sitt arbete på HT-fakulteterna via Humanistisk-Teologiska Doktorandrådet (HTDR). HTDR:s huvuduppgift är att bevaka doktorandfrågor vid fakulteterna och arbeta för att främja doktorandernas intressen, framför när det gäller anställningsförhållanden och forskarutbildningens kvalitet.

HTDR har representanter i de fakultetsgemensamma organen (t.ex. fakultetsstyrelsen och forskarutbildningsnämnden) samt på institutionsnivå. I dessa organ har doktorandrepresentanterna rösträtt.

HTDR har tre möten per termin, till vilka alla doktorander är välkomna.

Besök Lunds doktorandkårs och HTDR:s webbsidor om du önskar ytterligare information eller vill komma i kontakt med kåren.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-05-04