lu.se

Utbildningsutbud

Kyrko- och missionsstudier

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)höst 2019vår 2020
Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs, 15 hp (KRMB27)höst 2019
Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs, 15 hp (KRMC12)höst 2019
Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs, 15 hp (KRMC13)vår 2020
Kyrko- och missionsstudier: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (KRMK10)höst 2019vår 2020
Avancerad nivå
Kyrko- och missionsstudier: Avancerad kurs I, 15 hp (KRMR12)höst 2019
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2020
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)höst 2019vår 2020
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - avancerad kurs II, 15 hp (KRMR43)höst 2019vår 2020
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (KRMM53)höst 2019vår 2020
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för masterexamen, 15 hp (KRMM63)höst 2019vår 2020
Kyrko- och missionsstudier: Kyrkohistoria - examensarbete för masterexamen, 30 hp (KRMM73)höst 2019vår 2020
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - avancerad kurs II, 15 hp (KRMR44)höst 2019vår 2020
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (KRMM54)höst 2019vår 2020
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för masterexamen, 15 hp (KRMM64)höst 2019vår 2020
Kyrko- och missionsstudier: Missionsvetenskap med ekumenik - examensarbete för masterexamen, 30 hp (KRMM74)höst 2019vår 2020
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - avancerad kurs II, 15 hp (KRMR45)höst 2019vår 2020
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (KRMM55)höst 2019vår 2020
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för masterexamen, 15 hp (KRMM65)höst 2019vår 2020
Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - examensarbete för masterexamen, 30 hp (KRMM75)höst 2019vår 2020