Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Arkivvetenskap

Ämnet arkivvetenskap riktar sig till dig som är intresserad av att hantera, bevara och strukturera information för framtida bruk och som vill jobba som arkivarie inom olika institutioner och myndigheter. 

Inom ämnet studerar du arkivens roll i dåtid, nutid och framtid. Du får kunskap om hur dokumentation hanteras inom olika organisationer och hur utvecklingen för olika sätt att dokumentera har sett ut. Du får lära dig att strukturera, värdera och välja ut vilka dokument som ska sparas för framtiden, såväl analoga som digitala. Ämnet innehåller dessutom arkivjuridik och pedagogik för att du ska få kunskap om hur du bäst hjälper både allmänheten och myndigheter att söka information i olika arkiv. 

Ämnet arkivvetenskap kan du läsa inom masterprogrammet i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM). Det finns också en kortare fristående kurs i ämnet. Du som har studerat arkivvetenskap kan jobba som arkivarie inom olika institutioner och myndigheter.

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15