Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Franska

Franska talas av cirka 75 miljoner människor i Europa och i Frankrikes f.d. kolonier. Franska är dessutom ett av EU:s officiella språk och ett oumbärligt verktyg för dem som tänker sig en karriär inom EU. Kurserna i franska ger muntlig och skriftlig språkfärdighet men också orientering om kulturella, litterära och samhälleliga förhållanden samt språk- och litteraturvetenskap. Från nivån 31-60 poäng kan man inom ramen för de allmänna kurserna bedriva fördjupade studier inom två profiler: språk och litteratur. Dessutom erbjuds nybörjarkurser på deltid som ger behörighet för grundkursen.

Nybörjarkurser

Ges termin

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Övrigt

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15