lu.se

Utbildningsutbud

Franska

  Till sök!

Franska

Franska talas av cirka 75 miljoner människor i Europa och i Frankrikes f.d. kolonier. Franska är dessutom ett av EU:s officiella språk och ett oumbärligt verktyg för dem som tänker sig en karriär inom EU. Kurserna i franska ger muntlig och skriftlig språkfärdighet men också orientering om kulturella, litterära och samhälleliga förhållanden samt språk- och litteraturvetenskap. Från nivån 31-60 poäng kan man inom ramen för de allmänna kurserna bedriva fördjupade studier inom två profiler: språk och litteratur. Dessutom erbjuds nybörjarkurser på deltid som ger behörighet för grundkursen.

NybörjarkurserGes termin
Franska: Nybörjarkurs I, 10 hp (FRAC01)vår 2020höst 2020
Franska: Nybörjarkurs II, 10 hp (FRAC02)vår 2020höst 2020
Franska: Nybörjarkurs III, 10 hp (FRAC03)vår 2020höst 2020
Grundkurser
Franska: Grundkurs, 30 hp (FRAA11)vår 2020höst 2020
Fortsättningskurser
Franska: Fortsättningskurs, 30 hp (FRAA12)vår 2020höst 2020
L'Union Européenne, 7,5 hp (FRAB06)vår 2020
La France Afrique - Det franska Afrika, 7,5 hp (FRAB12)vår 2020
Franska: Kandidatkurs, 30 hp (FRAK11)höst 2020
Avancerad nivå
Franska: Introduktion till medeltida franska, 7,5 hp (FRAM18)vår 2020
Franska: Modern språkvetenskaplig teori med tillämpning på franska, 15 hp (FRAM19)höst 2020
Franska: Magisterkurs, 30 hp (FRAM04)
Inlärning av franska, 7,5 hp (FRAM14)vår 2020
Litteratur-kultur-medier: Franskspråkig litteratur i världen, 15 hp (LIVR24)
LKM: Att studera franskspråkig litteratur - en introduktion, 15 hp (LIVR34)höst 2020
Talad franska: Interkulturella dialoger, 7,5 hp (FRAM11)
Talad franska II: Politisk retorik, 7,5 hp (FRAM12)
Franskans språkliga system, 7,5 hp (FRAM13)
Franska i flerspråkiga miljöer, 7,5 hp (FRAM15)
Moderna franska tänkare, 7,5 hp (FRAM16)
Franska: Introduktionskurs i fornfranska, 7,5 hp (FRAM17)
Övrigt
L'union européenne, 7,5 hp (SASH25)
Franska: Fördjupningskurs, 30 hp (FRAA03)
Franska: Nybörjarkurs I, 15 hp (FRAB01)
Franska: Nybörjarkurs II, 15 hp (FRAB02)
Franska: Valbar fördjupning I, 7,5 hp (FRAB09)
Franska: Valbar fördjupning II, 7,5 hp (FRAB10)
Franska: Från text till film - filmatisering på franska av franskspråkiga narrativa texter, 7,5 hp (FRAD01)vår 2020
Franska: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (FRAK02)
Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs, 7,5 hp (GEMA01)vår 2020
Språkdidaktik med ämnesanknytning (ingår i Lärarfortbildningen), 30 hp (LLYU04)
Språkdidaktik med ämnesanknytning (ingår i Lärarfortbildningen), 30 hp (LLYU28)