lu.se

Utbildningsutbud

Grekiska (antik och bysantinsk)

  Till sök!

Grekiska (antik och bysantinsk)

Grekiska är ett språk med lång historia. De äldsta bevarade texterna skrevs för mer än 3 000 år sedan, och än idag talas grekiska. Men den antika grekiskan och dagens grekiska skiljer sig åt så mycket, att de representerar två olika ämnen: antik och bysantinsk grekiska (http://www.sol.lu.se/grekiska/) och nygrekiska (http://www.sol.lu.se/nygrekiska/), som talas idag. Under antiken skapade grekerna en högkultur med bl.a. konst, filosofi, retorik, drama och poesi, som i hög grad präglat Europas gemensamma kulturarv. Vi lever fortfarande i en begreppsvärld, som till stor del präglats av grekiska tänkare, och ser det grekiska språkets inflytande i ett stort antal lånord i svenskan och andra språk.

NybörjarkurserGes termin
Grekiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (GREA01)höst 2019
Grundkurser
Grekiska: Klassisk och hellenistisk prosa, 15 hp (GREA02)
Fortsättningskurser
Grekiska: Fortsättningskurs, 30 hp (GREA03)höst 2019
Grekiska: Kandidatkurs, 30 hp (GREK01)höst 2019
Avancerad nivå
Grekiska: Magisterkurs, 30 hp (GREM01)
Fördjupning i grekisk litteratur, 15 hp (GREM13)höst 2019
Grekisk litteraturhistoria från antiken till tidig bysantinsk tid, 7,5 hp (GREM15)vår 2020
Grekisk språkhistoria från antiken till tidig bysantinsk tid, 7,5 hp (GREM16)
Övrigt
Bildningens betydelse. Grekiska prosaförfattare i tidig romersk kejsartid., 15 hp (GREM14)
Grekiska: Kvinnor i västerländsk historia och kulturhistoria från antiken till nutiden, 15 hp (KGHA01)
Grekland genom tiderna, 15 hp (KLAA01)