lu.se

Utbildningsutbud

Idé- och lärdomshistoria

  Till sök!

Idé- och lärdomshistoria

Idé- och lärdomshistoria behandlar idéernas historia och vetenskapshistoria från antiken till idag. Ämnet fångar in olika epokers och samhällsgruppers världsbilder, det som är kännetecknande för en tidsålder och en kultur. Man ställs inför frågor som rör uppfattningen om Gud, Naturen, Människan, Samhället och Historien. Särskilda områden som studeras utöver de filosofiska, religiösa och politiska idéernas och naturvetenskapernas historia, är medicinens och teknikens historia, på senare år även könssystemens historia.

GrundnivåGes termin
Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, 30 hp (ILHA10)vår 2020höst 2020
Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (ILHA20)vår 2020höst 2020
Idé- och lärdomshistoria: Känslornas idéhistoria, 7,5 hp (ILHB10)höst 2020
Idé- och lärdomshistoria: Sexualitetens idéhistoria, 7,5 hp (ILHB13)höst 2020
Idé- och lärdomshistoria: Tänkandets klassiker, 7,5 hp (ILHB18)
History of Ideas: Modernism and Postmodernism in the History of Ideas of the Twentieth Century, 7,5 hp (ILHB24)vår 2020
Classics of Western Thought, 7,5 hp (ILHB33)vår 2020
Idé- och lärdomshistoria: Kandidatkurs, 30 hp (ILHK02)vår 2020höst 2020
Modernism and Postmodernism in European History of Ideas of the Twentieth Century, 7,5 hp (SASH87)höst 2020
Lund University in the Global World, 7,5 hp (SASH99)vår 2020
Avancerad nivå
Idé- och lärdomshistoria: Examensarbete - masterkurs, 30 hp (ILHM05)