Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Idé- och lärdomshistoria

Inom ämnet idé- och lärdomshistoria får du studera idéer och föreställningar från olika tidsepoker. Du studerar filosofiska, religiösa och politiska idéer samt naturvetenskapens, medicinens och teknikens historia. Du undersöker de förändringar som idéer och föreställningar om till exempel människan, naturen och samhället har genomgått för att förstå hur vår syn på oss själva och vår omvärld har förändrats med tiden.

Genom att sätta de olika idéerna och föreställningarna i ett historiskt sammanhang lär du dig att se samband mellan idéer från olika kunskapsområden. Studier i idé- och lärdomshistoria ger dig verktyg för att kritiskt granska och analysera dagens samhällsfrågor och hantera det snabba informationsflöde som är kännetecknande för vår tid.

Kunskaper i idé- och lärdomshistoria är nyttiga inom flera områden i samhället. De färdigheter och den historiska förståelse du får med dig gör att du får en god grund för att arbeta med till exempel politik, journalistik och forskning eller på tankesmedjor som tillgängliggör och sprider idéer och tankar till allmänheten.

Grundnivå

Ges termin

Avancerad nivå

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15