lu.se

Utbildningsutbud

Kognitionsvetenskap

  Till sök!

Kognitionsvetenskap

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar modeller för tänkandet. Kursen presenterar kognitionsvetenskapens centrala områden som omfattar hjärnans anatomi och funktionalitet, interaktion, och språk och kommunikation. Den ger en vidare fördjupning i något av kognitionsvetenskapens centrala områden, t ex kognitiv neurovetenskap eller teknikstödd kommunikation och en insikt i kognitionsvetenskapens olika metoder.

GrundnivåGes termin
Kognition, 4,5 hp (EXTA65)höst 2018
Kommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv, 8 hp (EXTF55)vår 2019
Det sociala medvetandet och design, 5 hp (EXTF76)vår 2019
Teknikstödd kommunikation, 7,5 hp (EXTG45)vår 2019
Kognition, 4,5 hp (TEK210)
Teknikstödd kommunikation, 7,5 hp (TEK280)
Avancerad nivå
Kognitionsvetenskap: Introduktionskurs, 15 hp (KOGM01)
Kognitionsvetenskap: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (KOGM20)vår 2019
Kognitionsvetenskap: Introduktion till kognitionsvetenskap, 15 hp (KOGP01)
Kognitionsvetenskap: Kognitiv neurovetenskap, 7,5 hp (KOGP02)
Kognitionsvetenskap: Kognition och kommunikation, 7,5 hp (KOGP04)
Kognitionsvetenskap: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter, 7,5 hp (KOGP05)höst 2018
Kognitionsvetenskap: Kognition, interaktion och design, 7,5 hp (KOGP06)
Kognitionsvetenskap: Projekt, 7,5 hp (KOGP07)
Kognitionsvetenskap: Forskningsmetodik, 7,5 hp (KOGP08)
Kognitionsvetenskap: Teorier och modeller i kognitionsvetenskap, 7,5 hp (KOGP09)höst 2018
Kognitionsvetenskap: Kognition, lärande och avancerad teknologi, 7,5 hp (KOGP10)höst 2018
Kognitionsvetenskap: Beslutsfattande i teorin och i praktiken, 7,5 hp (KOGP11)
Kognitionsvetenskap: Centrala frågeställningar i modern komparativ kognitionsvetenskap, 7,5 hp (KOGP12)
Kognitionsvetenskap: Djurkognition - tänkande ur evolutionära och jämförande perspektiv, 7,5 hp (KOGP13)
Examensarbete i kognitionsforskning, 30 hp (TEK821)