lu.se

Utbildningsutbud

Kognitionsvetenskap

  Till sök!

Kognitionsvetenskap

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar modeller för tänkandet. Kursen presenterar kognitionsvetenskapens centrala områden som omfattar hjärnans anatomi och funktionalitet, interaktion, och språk och kommunikation. Den ger en vidare fördjupning i något av kognitionsvetenskapens centrala områden, t ex kognitiv neurovetenskap eller teknikstödd kommunikation och en insikt i kognitionsvetenskapens olika metoder.

GrundnivåGes termin
Kognition, 4,5 hp (EXTA65)höst 2019
Kommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv, 8 hp (EXTF55)vår 2020
Det sociala medvetandet och design, 5 hp (EXTF76)vår 2020
Teknikstödd kommunikation, 7,5 hp (EXTG45)vår 2020
Kognition, 4,5 hp (TEK210)
Teknikstödd kommunikation, 7,5 hp (TEK280)
Avancerad nivå
Kognitionsvetenskap: Introduktionskurs, 15 hp (KOGM01)höst 2019
Kognitionsvetenskap: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (KOGM20)
Kognitionsvetenskap: Introduktion till kognitionsvetenskap, 15 hp (KOGP01)
Kognitionsvetenskap: Kognitiv neurovetenskap, 7,5 hp (KOGP02)höst 2019
Kognitionsvetenskap: Kognition och kommunikation, 7,5 hp (KOGP04)vår 2020
Kognitionsvetenskap: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter, 7,5 hp (KOGP05)
Kognitionsvetenskap: Kognition, interaktion och design, 7,5 hp (KOGP06)vår 2020
Kognitionsvetenskap: Projekt, 7,5 hp (KOGP07)vår 2020
Kognitionsvetenskap: Forskningsmetodik, 7,5 hp (KOGP08)vår 2020
Kognitionsvetenskap: Teorier och modeller i kognitionsvetenskap, 7,5 hp (KOGP09)
Kognitionsvetenskap: Kognition, lärande och avancerad teknologi, 7,5 hp (KOGP10)
Kognitionsvetenskap: Beslutsfattande i teorin och i praktiken, 7,5 hp (KOGP11)
Kognitionsvetenskap: Centrala frågeställningar i modern komparativ kognitionsvetenskap, 7,5 hp (KOGP12)
Kognitionsvetenskap: Djurkognition - tänkande ur evolutionära och jämförande perspektiv, 7,5 hp (KOGP13)höst 2019
Examensarbete i kognitionsforskning, 30 hp (TEK821)