lu.se

Utbildningsutbud

Modevetenskap

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Modevetenskap: Modets historiska och kulturella sammanhang 1 - introduktion, 7,5 hp (MODA12)höst 2020
Modevetenskap: Modets uttryck 1 - mode som materiell kultur, 7,5 hp (MODA13)höst 2020
Modevetenskap: Introduktion till modevetenskap, 7,5 hp (MODA15)höst 2020
Modevetenskap: Samtidsmode - produktion, kommunikation och konsumtion, 7,5 hp (MODA16)höst 2020
Modevetenskap: Grundläggande filosofiska och vetenskapliga perspektiv, 7,5 hp (MODA25)vår 2020
Modevetenskaplig teori och metod 1 - introduktion, 7,5 hp (MODA26)vår 2020
Modevetenskap: Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp (MODA27)vår 2020