lu.se

Utbildningsutbud

Mänskliga rättigheter

  Till sök!

Mänskliga rättigheter

Är du samhällsengagerad?
Är du intresserad av internationella frågor som ansvarsutkrävande i konflikter, diskriminering, asyl- och flyktingpolitik?
Är du nyfiken på hur samhällsutveckling och internationellt samarbete kan studeras flervetenskapligt?
I så fall är utbildningen i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet något för dig.

Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande språk i politiken, såväl i Sverige som internationellt, och uttrycks i ett omfattande juridiskt regelverk.
Biståndsorganisationer arbetar med rättigheter som mål. Stora företag skriver in dem i sina etiska riktlinjer. Militära interventioner genomförs i deras namn.
Mänskliga rättigheter är uppenbarligen ett fenomen att räkna med, men vad är det och vad kan det åstadkomma?

Med fokus på folkrätt, historia och filosofi studerar och analyserar vi mänskliga rättigheter i all deras komplexitet. Du får en bred, samhällsrelevant utbildning med möjlighet till praktik och med goda karriärutsikter.
Bli människorättsvetare du också!

Hos oss kan du läsa ett treårigt kandidatprogram i mänskliga rättigheter då du efter fullgjord utbildning blir filosofie kandidat i mänskliga rättigheter.
Vi erbjuder även en introduktionskurs och fortsättningskurs. På programmet har du möjlighet att både göra både utlandsstudier och praktik.

GrundnivåGes termin
Mänskliga rättigheter: Folkrätt, 7,5 hp (MRSB01)höst 2020
Mänskliga rättigheter: Introduktionskurs, 30 hp (MRSG11)höst 2020
Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs, 30 hp (MRSG21)vår 2020
Mänskliga rättighetsstudier: Fördjupningskurs, 30 hp (MRSG31)vår 2020höst 2020
Mänskliga rättigheter: Praktikkurs, 30 hp (MRSG52)vår 2020höst 2020
Mänskliga rättigheter: Kandidatkurs, 30 hp (MRSK61)
Mänskliga rättigheter: Kandidatkurs, 30 hp (MRSK62)vår 2020höst 2020
Avancerad nivå
Mänskliga rättigheter i politikens och filosofins historia, 15 hp (MRSM11)höst 2020
Mänskliga rättigheter i den globaliserade världen: Aktörer, indikatorer och institutioner, 15 hp (MRSM12)höst 2020
Mänskliga rättigheter: Forskningsmetoder och forskningsetik, 15 hp (MRSM13)vår 2020
Mänskliga rättigheter: Tematisk fördjupningskurs, 15 hp (MRSM20)vår 2020