Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Musikvetenskap

Inom ämnet musikvetenskap väljer du en av två inriktningar: musikvetenskap eller musikproduktion.

Inom inriktningen musikvetenskap får du fördjupa dig i musikens historia och upplevelsen och tolkningen av musiken. Du får lära dig var och när olika musikgenrer har uppstått och varför. Frågor som handlar om upplevelse, beskrivning och tolkning är centrala och du lär dig att diskutera musiken i förhållande till olika faktorer, till exempel kultur, tradition och maktförhållanden.

Inom inriktningen musikproduktion får du lägga mer fokus på själva skapandet av musik på olika sätt. Du får tillgång till en musikstudio för att tillägna dig grundläggande kunskaper inom bland annat inspelning och redigering. Du får lära dig om produktionshistoria, hur du hanterar mjukvaruprogram och får dessutom omsätta dina kunskaper i musikproduktioner i mindre format.

Med kunskaper i musikvetenskap kan du sedan arbeta som till exempel musikproducent, projektledare, kulturadministratör, konsertarrangör eller musikarkivarie.

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15