HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna

All biblioteksverksamhet inom fakulteterna för humaniora och teologi samlad i en organisatorisk enhet. HT-biblioteken drivs under ledning av fakultetsbibliotekarien som är direkt ansvarig inför fakultetsstyrelsen.

Asien-, LUX- och SOL-biblioteket bildar HT-biblioteken som är till för dig som studerar, forskar och undervisar vid de humanistiska och teologiska fakulteterna.

Årsredovisningar och beslut

Kontaktinformation

E-post: lux@htbibl.lu.se, sol@htbibl.lu.se, asien@htbibl.lu.se
Telefon: LUX 046-222 64 90, SOL 046-222 32 20, Asienbiblioteket 046-222 30 43
Webb: www.htbibl.lu.seFakultetsbibliotekarie
Viktoria Hörnlund
046-222 32 24
viktoria.hornlundhtbibl.luse

Relaterad information

HT-biblioteken ingår i nätverksorganisationen Lunds universitets bibliotek