lu.se

Utbildningsutbud

Öst- och sydöstasienstudier

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Asienstudier: Internationella Relationer i Östasien - Från Stillahavskriget till Kinas uppgång, 7,5 hp (CÖSB10)höst 2019
Avancerad nivå
Asienstudier: Introduktion till Asienstudier, 6 hp (ACEP31)
Asienstudier: Asienstudier, 6 hp (ACEP32)
Asienstudier: Politiska system, samhällsstyrning och demokratisering i Asien, 12 hp (ACEP35)
Asienstudier: Asiens ekonomiska förvandling, 12 hp (ACEP36)
Asienstudier: Metodologi i teori och praktik, 15 hp (ACER22)
Asienstudier: Dagens kinesiska samhälle, 15 hp (ACER23)
Asienstudier: Dagens japanska och koreanska samhällen, 15 hp (ACER24)
Asienstudier: Dagens sydöstasiatiska samhällen, 15 hp (ACER25)
Asienstudier: Dagens sydasiatiska samhällen, 15 hp (ACER26)
Asienstudier: Tillämpat fältarbete, 7,5 hp (ACES13)
Asienstudier: Internationella relationer i Asien, 7,5 hp (ACES40)
Asienstudier: Ekonomisk utveckling och Asienstudier, 7,5 hp (ACES41)
Asienstudier: Mänskliga rättigheter i Asien, 7,5 hp (ACES43)
Asienstudier: Utvecklingsteorier och utvecklingsfrågor i Asien, 7,5 hp (ACES44)
Asienstudier: Religion, identitet, politik och samhälle i Asien, 7,5 hp (ACES46)
Asienstudier: Det (o)hållbara Asien, 7,5 hp (ACES47)
Asienstudier: Genusfrågor i Asien, 7,5 hp (ACES48)
Asienstudier: Digitala Asien: Kulturella, sociala och politiska transformationer, 7,5 hp (ACES50)
Asienstudier: Diskursanalys och kulturteori: Kvalitativa teori- och konceptanalyser i Asienstudier, 7,5 hp (ACES51)
Asienstudier: Social rättvisa, jämlikhet och jämställdhet i Asien, 7,5 hp (ACES52)
Asienstudier: Global och regional politik i Asien, 7,5 hp (ACES53)
Asienstudier: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (ACET35)
Asienstudier: Dagens sydöstasiatiska samhällen, 15 hp (COSM25)vår 2020
Asienstudier: Metodologi i teori och praktik, 15 hp (CÖSM22)
Asienstudier: Dagens kinesiska samhälle, 15 hp (CÖSM23)
Asienstudier: Dagens japanska och koreanska samhällen, 15 hp (CÖSM24)
Asienstudier: Dagens sydöstasiatiska samhällen, 15 hp (CÖSM25)
Asienstudier: Dagens sydasiatiska samhällen, 15 hp (CÖSM26)
Asienstudier: Asiens roll i den globala ekonomin, 7,5 hp (CÖSM32)höst 2019
Asienstudier: Mänskliga rättigheter i Asien, 7,5 hp (CÖSM33)höst 2019
Asienstudier: Utvecklingsteorier och utvecklingsfrågor i Asien, 7,5 hp (CÖSM34)höst 2019
Asienstudier: Digitala Asien - Kulturella, sociala och politiska transformationer, 7,5 hp (CÖSM35)höst 2019
Asienstudier: Social rättvisa, jämlikhet och jämställdhet i Asien, 7,5 hp (CÖSM36)höst 2019
Asienstudier: Global och regional politik i Asien, 7,5 hp (CÖSM37)höst 2019
Asienstudier: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (CÖSM40)
Asienstudier: Kvalificerad yrkespraktik inom Asienstudier, 30 hp (CÖSM50)höst 2019vår 2020