lu.se

Utbildningsutbud

Öst- och sydöstasienstudier

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Asienstudier: Internationella Relationer i Östasien - Från Stillahavskriget till Kinas uppgång, 7,5 hp (COSB10)höst 2020
Asienstudier: Dagens japanska samhälle, 7,5 hp (COSB20)höst 2020
Asienstudier: Kina idag - Politisk utveckling, samhällsfrågor och globalt inflytande, 7,5 hp (COSB30)sommar 2020höst 2020
Asienstudier: Internationella Relationer i Östasien - Från Stillahavskriget till Kinas uppgång, 7,5 hp (CÖSB10)
Avancerad nivå
Asienstudier: Asienstudier, 6 hp (COSM10)
Asienstudier: Öst- och Sydöstasiens ekonomiska omvandling, 12 hp (COSM11)
Asienstudier: Politiska system, samhällsstyrning och demokratisering i Öst- och Sydöstasien, 12 hp (COSM12)
Asienstudier: Metodologi i teori och praktik, 15 hp (COSM22)vår 2020
Asienstudier: Dagens kinesiska samhälle, 15 hp (COSM23)vår 2020
Asienstudier: Dagens japanska och koreanska samhällen, 15 hp (COSM24)vår 2020
Asienstudier: Dagens sydöstasiatiska samhällen, 15 hp (COSM25)vår 2020
Asienstudier: Datainsamling och analys, 7,5 hp (COSM30)
Asienstudier: Öst- och Sydöstasiens roll i den globala ekonomin, 7,5 hp (COSM32)höst 2020
Asienstudier: Mänskliga rättigheter i Öst- och Sydöstasien, 7,5 hp (COSM33)höst 2020
Asienstudier: Utvecklingsteorier och utvecklingsfrågor i Öst- och Sydöstasien, 7,5 hp (COSM34)höst 2020
Asienstudier: Digitala Öst- och Sydöstasien - Kulturella, sociala och politiska transformationer, 7,5 hp (COSM35)höst 2020
Asienstudier: Social rättvisa, jämlikhet och jämställdhet i Öst- och Sydöstasien, 7,5 hp (COSM36)höst 2020
Asienstudier: Global och regional politik i Öst- och Sydöstasien, 7,5 hp (COSM37)höst 2020
Asienstudier: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (COSM40)vår 2020
Asienstudier: Asienstudier, 6 hp (CÖSM10)
Asienstudier: Asiens roll i den globala ekonomin, 7,5 hp (CÖSM32)
Asienstudier: Mänskliga rättigheter i Asien, 7,5 hp (CÖSM33)
Asienstudier: Utvecklingsteorier och utvecklingsfrågor i Asien, 7,5 hp (CÖSM34)
Asienstudier: Digitala Asien - Kulturella, sociala och politiska transformationer, 7,5 hp (CÖSM35)
Asienstudier: Social rättvisa, jämlikhet och jämställdhet i Asien, 7,5 hp (CÖSM36)
Asienstudier: Global och regional politik i Asien, 7,5 hp (CÖSM37)
Asienstudier: Kvalificerad yrkespraktik inom Asienstudier, 30 hp (CÖSM50)vår 2020höst 2020