lu.se

Utbildningsutbud

Öst- och sydöstasienstudier

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Asienstudier: Internationella Relationer i Östasien - Från Stillahavskriget till Kinas uppgång, 7,5 hp (CÖSB10)höst 2019
Avancerad nivå
Asienstudier: Mänskliga rättigheter i Asien, 7,5 hp (ACES43)
Asienstudier: Utvecklingsteorier och utvecklingsfrågor i Asien, 7,5 hp (ACES44)
Asienstudier: Digitala Asien: Kulturella, sociala och politiska transformationer, 7,5 hp (ACES50)
Asienstudier: Social rättvisa, jämlikhet och jämställdhet i Asien, 7,5 hp (ACES52)
Asienstudier: Global och regional politik i Asien, 7,5 hp (ACES53)
Asienstudier: Kvalificerad yrkespraktik inom Asienstudier, 30 hp (CÖSM50)höst 2019