lu.se

Utbildningsutbud

Historia

  Till sök!

Historia

Ständigt möts vi av referenser till det förflutna. En historisk överblick gör det lättare att orientera sig i sin egen tid, och studier i historia ger verktyg för att beskriva, tolka och förklara förändringar. Inom ämnet studeras samhällsutvecklingens ekonomiska, kulturella, politiska och sociala aspekter. Därtill undersöks relationen mellan exempelvis olika typer av stater, organisationer, etniska och nationella grupper, generationer, klasser och kön.

GrundnivåGes termin
Historia: Grundkurs och fortsättningskurs, 60 hp (HISA02)
Historia: Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350, 7,5 hp (HISA03)
Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, 7,5 hp (HISA04)
Historia: Modern tid, 1850-2000-tal, 7,5 hp (HISA05)
Historia: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (HISA12)
Historia: Grundkurs, 30 hp (HISA13)
Historia: Konkurrerande civilisationer - forntid till 1350, 9 hp (HISA14)
Historia: Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner - 1350-1815, 7,5 hp (HISA15)
Historia: Industri och imperier - 1815-1914, 7,5 hp (HISA16)
Historia: Katastrofernas århundrade, 1914 till 2000-talet, 6 hp (HISA17)
Historia: Nätbaserad kurs. Konkurrerande civilisationer - forntid till 1350, 9 hp (HISA18)
Historia: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (HISA19)höst 2020
Historia: Fortsättningskurs, 30 hp (HISA22)
Historia: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (HISA23)
Historia: Grundkurs, 30 hp (HISA24)vår 2020höst 2020
Historia: Fortsättningskurs, 30 hp (HISA25)vår 2020höst 2020
Historia: Grundkurs och fortsättningskurs, 60 hp (HISA26)
Historia: Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp (HISA31)
Historia: Antisemitismens moderna historia, 7,5 hp (HISA32)
Historia: Grundkurs, 30 hp (HISA34)höst 2020
Historia: Fortsättningskurs, 30 hp (HISA35)vår 2020
Historia: Projektledning och projektarbete för historiker, 30 hp (HISA36)
Historia: Projektledning och projektarbete för historiker, 30 hp (HISA38)höst 2020
Historia: Medeltidshistoria, 15 hp (HISB16)
Historia: Kandidatkurs, 30 hp (HISK01)
Historia: Kandidatkurs, 30 hp (HISK37)vår 2020höst 2020
Swedish Politics - Past and Present, 7,5 hp (SASH63)vår 2020
Swedish History from a Nordic Perspective, 7,5 hp (SASH64)höst 2020
History of the Holocaust, 7,5 hp (SASH65)vår 2020
Avancerad nivå
Historia: Magisterkurs, 30 hp (HISP01)
Historiska studier: Introduktionskurs, 7,5 hp (HISS01)
Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna, 7,5 hp (HISS02)
Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien, 7,5 hp (HISS03)
Historiska studier: Praktik, 7,5 hp (HISS04)vår 2020
Historia: Plats, rum, landskap. Spatiala perspektiv i historisk forskning, 7,5 hp (HISS19)
Historia: Kroppens historia, 7,5 hp (HISS20)
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 1, 7,5 hp (HISS25)
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 2, 7,5 hp (HISS26)vår 2020
Historia: Historiografisk påbyggnadskurs, 7,5 hp (HISS27)vår 2020
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 3, 7,5 hp (HISS28)vår 2020
Historia: Historiska bilder/bilder av historien, 7,5 hp (HISS29)
Historia: Examensarbete - magisterkurs, 15 hp (HISS31)vår 2020
Historia: Examensarbete - masterkurs, 15 hp (HISS32)
Historia: Examensarbete - masterkurs, 30 hp (HISS33)
Historia: Examensarbete - magisterkurs, 30 hp (HISS40)