lu.se

Utbildningsutbud

Historia

  Till sök!

Historia

Ständigt möts vi av referenser till det förflutna. En historisk överblick gör det lättare att orientera sig i sin egen tid, och studier i historia ger verktyg för att beskriva, tolka och förklara förändringar. Inom ämnet studeras samhällsutvecklingens ekonomiska, kulturella, politiska och sociala aspekter. Därtill undersöks relationen mellan exempelvis olika typer av stater, organisationer, etniska och nationella grupper, generationer, klasser och kön.

GrundnivåGes termin
Historia: Grundkurs och fortsättningskurs, 60 hp (HISA02)
Historia: Forntiden, antiken och medeltiden, tiden fram till 1350, 7,5 hp (HISA03)höst 2018
Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, 1350-1850, 7,5 hp (HISA04)höst 2018
Historia: Modern tid, 1850-2000-tal, 7,5 hp (HISA05)höst 2018
Historia: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (HISA12)höst 2018
Historia: Grundkurs, 30 hp (HISA13)
Historia: Konkurrerande civilisationer - forntid till 1350, 9 hp (HISA14)
Historia: Världsekonomi, statsbildningar och revolutioner - 1350-1815, 7,5 hp (HISA15)
Historia: Industri och imperier - 1815-1914, 7,5 hp (HISA16)
Historia: Katastrofernas århundrade, 1914 till 2000-talet, 6 hp (HISA17)
Historia: Nätbaserad kurs. Konkurrerande civilisationer - forntid till 1350, 9 hp (HISA18)
Historia: Fortsättningskurs, 30 hp (HISA22)
Historia: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (HISA23)
Historia: Grundkurs, 30 hp (HISA24)höst 2018vår 2019
Historia: Fortsättningskurs, 30 hp (HISA25)höst 2018vår 2019
Historia: Grundkurs och fortsättningskurs, 60 hp (HISA26)
Historia: Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp (HISA31)
Historia: Antisemitismens moderna historia, 7,5 hp (HISA32)
Historia: Grundkurs, 30 hp (HISA34)höst 2018
Historia: Fortsättningskurs, 30 hp (HISA35)vår 2019
Historia: Projektledning och projektarbete för historiker, 30 hp (HISA36)höst 2018
Historia: Medeltidshistoria, 15 hp (HISB16)höst 2018
Historia: Kandidatkurs, 30 hp (HISK01)
Historia: Kandidatkurs, 30 hp (HISK37)höst 2018vår 2019
Swedish Politics - Past and Present, 7,5 hp (SASH63)vår 2019
Swedish History from a Nordic Perspective, 7,5 hp (SASH64)höst 2018
History of the Holocaust, 7,5 hp (SASH65)vår 2019
Avancerad nivå
Historia: Magisterkurs, 30 hp (HISP01)
Historiska studier: Introduktionskurs, 7,5 hp (HISS01)
Historiska studier: Teorier och metoder inom historievetenskaperna, 7,5 hp (HISS02)
Historiska studier: Historisk översiktskurs - förändring och kontinuitet i världshistorien, 7,5 hp (HISS03)
Historiska studier: Praktik, 7,5 hp (HISS04)
Historia: Plats, rum, landskap. Spatiala perspektiv i historisk forskning, 7,5 hp (HISS19)
Historia: Kroppens historia, 7,5 hp (HISS20)
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 1, 7,5 hp (HISS25)
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 2, 7,5 hp (HISS26)vår 2019
Historia: Historiografisk påbyggnadskurs, 7,5 hp (HISS27)vår 2019
Historia: Tematisk påbyggnadskurs 3, 7,5 hp (HISS28)
Historia: Historiska bilder/bilder av historien, 7,5 hp (HISS29)
Historia: Examensarbete - magisterkurs, 15 hp (HISS31)vår 2019
Historia: Examensarbete - masterkurs, 15 hp (HISS32)
Historia: Examensarbete - masterkurs, 30 hp (HISS33)vår 2019
Historia: Examensarbete - magisterkurs, 30 hp (HISS40)vår 2019