lu.se

Utbildningsutbud

Svenska som främmande språk

  Till sök!

NybörjarkurserGes termin
Svenska som främmande språk: Nivå 5-8, 30 hp (SFSA30)vår 2020höst 2020
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-4, 30 hp (SFSH11)vår 2020höst 2020
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8, 60 hp (SFSH20)vår 2020höst 2020
Övrigt
Svenska som främmande språk: Nivå 1, 7,5 hp (SFSA11)vår 2020
Svenska som främmande språk: Nivå 2, 7,5 hp (SFSA12)vår 2020
Svenska som främmande språk: Nivå 7, 7,5 hp (SFSA17)höst 2020
Svenska som främmande språk: Nivå 8, 7,5 hp (SFSA18)höst 2020
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Nybörjarkurs 1, 7,5 hp (SVEF00)höst 2020