lu.se

Utbildningsutbud

Svenska som främmande språk

  Till sök!

NybörjarkurserGes termin
Svenska som främmande språk: Nivå 5-8, 30 hp (SFSA30)vår 2019höst 2019
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-4, 30 hp (SFSH11)vår 2019höst 2019
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8, 60 hp (SFSH20)vår 2019höst 2019