lu.se

Utbildningsutbud

Svenska / Nordiska språk

  Till sök!

Svenska / Nordiska språk

Skolämnet svenska är på högskolenivå uppdelat i ämnena svenska (språklig inriktning) och litteraturvetenskap. Studierna i svenska ger dels allsidig teoretisk kunskap om svenska språket, dels skicklighet i att använda svenskan i tal och skrift. Kurserna ger också grundläggande generella kunskaper om språk och om människan som språkvarelse och vänder sig till dig som är intresserad av det språkliga perspektivet på samhälle, genus och etnicitet.

Det finns också mer praktiska kurser i svenska på olika nivåer. I dessa övas skriftliga och muntliga färdigheter parallellt med teoristudier. Kurserna Svenska för studerande med utländsk bakgrund riktar sig till den som redan har behörighet i svenska för högskolestudier (Svenska som andraspråk 3 eller TISUS) men ytterligare vill utveckla sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i svenska. För den som inte har TISUS finns kurser i Svenska som främmande språk.

Du som vill undervisa i SFI eller skolämnet Svenska som andraspråk läser inom det närliggande ämnet Svenska som andraspråk.

Läs mer om svenskämnet på institutionens hemsida: http://www.sol.lu.se/svenska/

GrundkurserGes termin
Svenska: Språklig inriktning - grundkurs, 30 hp (SVEA11)höst 2018vår 2019
Svenska: Tala, skriva, övertyga, 7,5 hp (SVEB20)
Svenska: Runologi, 7,5 hp (SVEB18)
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Praktisk svensk grammatik, 7,5 hp (SVEF22)vår 2019
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp (SVEF23)vår 2019
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal, 7,5 hp (SVEF24)
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Ordförråd och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp (SVEF25)
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Akademiskt skrivande, 7,5 hp (SVEF26)
Fortsättningskurser
Svenska: Språklig inriktning - fortsättningskurs, 30 hp (SVEA20)höst 2018vår 2019
Svenska: Svensk språkhistoria, 7,5 hp (SVEB28)höst 2018vår 2019
Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs, 30 hp (SVEK10)höst 2018
Svenska: Grammatik i teori och praktik - fortsättningskurs, 7,5 hp (SVEB30)höst 2018
Svenska: Språksociologi - fortsättningskurs, 7,5 hp (SVEB14)höst 2018
Svenska: Svensk språkhistoria - fortsättningskurs, 7,5 hp (SVEB13)
Svenska: Litterär stilistik, 7,5 hp (SVEB19)
Språk och språkvetenskap: Diskursanalys, 7,5 hp (SVEB29)
Språkvetenskap: Semantik och lexikologi, 7,5 hp (SVEB11)
Praktisk fornsvenska för historiker, 7,5 hp (SVEB22)vår 2019
Avancerad nivå
Svenska: Semantik och lexikologi - påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM21)
Svenska: Ordbildningsteori, 7,5 hp (SVEM24)
Svenska: Litterär stilistik - påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM28)
Svenska/Nordiska språk: Specialstudium i grammatik, 7,5 hp (SVEM33)
Språk och språkvetenskap: Språkförändringsteorier, 7,5 hp (SVEM36)
Språk och språkvetenskap: Generativ syntax, 7,5 hp (SVEM37)vår 2019
Språk- och språkvetenskap: Diskursanalys, 7,5 hp (SVEM39)
Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkvariation, 7,5 hp (SVEM40)
Svenska: Texter i teori och praktik, 7,5 hp (SVEM41)vår 2019
Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkhistoria - påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM42)vår 2019
Svenska: Grammatik i teori och praktik, påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM43)höst 2018
Övrigt
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs, 30 hp (SVED01)höst 2018
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs, 15 hp (SVED02)höst 2018
Nyanlända elevers skolframgång, 7,5 hp (SVEH04)
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i kommunal vuxenutbildning, 7,5 hp (SVEH05)höst 2018
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9, 7,5 hp (SVEH06)höst 2018
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i gymnasieskolan, 7,5 hp (SVEH07)höst 2018