lu.se

Utbildningsutbud

Svenska / Nordiska språk

  Till sök!

Svenska / Nordiska språk

Skolämnet svenska är på högskolenivå uppdelat i ämnena svenska (språklig inriktning) och litteraturvetenskap. Studierna i svenska ger dels allsidig teoretisk kunskap om svenska språket, dels skicklighet i att använda svenskan i tal och skrift. Kurserna ger också grundläggande generella kunskaper om språk och om människan som språkvarelse och vänder sig till dig som är intresserad av det språkliga perspektivet på samhälle, genus och etnicitet.

Det finns också mer praktiska kurser i svenska på olika nivåer. I dessa övas skriftliga och muntliga färdigheter parallellt med teoristudier. Kurserna Svenska för studerande med utländsk bakgrund riktar sig till den som redan har behörighet i svenska för högskolestudier (Svenska som andraspråk 3 eller TISUS) men ytterligare vill utveckla sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i svenska. För den som inte har TISUS finns kurser i Svenska som främmande språk.

Du som vill undervisa i SFI eller skolämnet Svenska som andraspråk läser inom det närliggande ämnet Svenska som andraspråk.

Läs mer om svenskämnet på institutionens hemsida: http://www.sol.lu.se/svenska/

GrundkurserGes termin
Svenska: Språklig inriktning - grundkurs, 30 hp (SVEA11)höst 2019vår 2020
Svenska: Tala, skriva, övertyga, 7,5 hp (SVEB20)
Svenska: Runologi, 7,5 hp (SVEB18)vår 2020
Svenska för studerande med utländsk bakgrund, 30 hp (SVEF21)vår 2020
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Praktisk svensk grammatik, 7,5 hp (SVEF22)vår 2020
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp (SVEF23)vår 2020
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal, 7,5 hp (SVEF24)vår 2020
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Ordförråd och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp (SVEF25)höst 2019vår 2020
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Akademiskt skrivande, 7,5 hp (SVEF26)
Fortsättningskurser
Svenska: Språklig inriktning - fortsättningskurs, 30 hp (SVEA20)höst 2019vår 2020
Svenska: Svensk språkhistoria, 7,5 hp (SVEB28)höst 2019vår 2020
Svenska: Språklig inriktning - kandidatkurs, 30 hp (SVEK10)höst 2019
Svenska: Grammatik i teori och praktik - fortsättningskurs, 7,5 hp (SVEB30)höst 2019
Svenska: Språksociologi - fortsättningskurs, 7,5 hp (SVEB14)höst 2019
Svenska: Svensk språkhistoria - fortsättningskurs, 7,5 hp (SVEB13)
Svenska: Litterär stilistik, 7,5 hp (SVEB19)
Språk och språkvetenskap: Diskursanalys, 7,5 hp (SVEB29)höst 2019
Språkvetenskap: Semantik och lexikologi, 7,5 hp (SVEB11)
Praktisk fornsvenska för historiker, 7,5 hp (SVEB22)
Avancerad nivå
Svenska: Semantik och lexikologi - påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM21)
Svenska: Ordbildningsteori, 7,5 hp (SVEM24)
Svenska: Litterär stilistik - påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM28)
Svenska/Nordiska språk: Specialstudium i grammatik, 7,5 hp (SVEM33)
Språk och språkvetenskap: Språkförändringsteorier, 7,5 hp (SVEM36)vår 2020
Språk och språkvetenskap: Generativ syntax, 7,5 hp (SVEM37)
Språk- och språkvetenskap: Diskursanalys, 7,5 hp (SVEM39)höst 2019
Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkvariation, 7,5 hp (SVEM40)höst 2019
Svenska: Texter i teori och praktik, 7,5 hp (SVEM41)vår 2020
Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkhistoria - påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM42)
Svenska: Grammatik i teori och praktik, påbyggnadskurs, 7,5 hp (SVEM43)höst 2019
Övrigt
Svenska: Akademiskt skrivande, 15 hp (SVEB35)vår 2020
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs, 30 hp (SVED01)höst 2019
Svenska/Nordiska språk: Praktikkurs, 15 hp (SVED02)höst 2019
Nyanlända elevers skolframgång, 7,5 hp (SVEH04)
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i kommunal vuxenutbildning, 7,5 hp (SVEH05)
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9, 7,5 hp (SVEH06)
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i gymnasieskolan, 7,5 hp (SVEH07)