lu.se

Utbildningsutbud

Svenska för utbytesstudenter

  Till sök!

ÖvrigtGes termin
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 1, 3 hp (SUSA11)vår 2020
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 2, 3 hp (SUSA12)vår 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 1, 7,5 hp (SVEE11)vår 2020höst 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 2, 7,5 hp (SVEE12)vår 2020höst 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 3, 7,5 hp (SVEE13)vår 2020höst 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 4, 7,5 hp (SVEE14)vår 2020höst 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 5, 7,5 hp (SVEE15)vår 2020höst 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 6, 7,5 hp (SVEE16)vår 2020höst 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 7, 7,5 hp (SVEE17)vår 2020höst 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 8, 7,5 hp (SVEE18)vår 2020höst 2020
Svenska för utbytesstuderande, nivå 1, 7,5 hp (EXTA24)vår 2020
Svenska för utbytesstuderande, nivå 2, 7,5 hp (EXTA25)vår 2020
Svenska för utbytesstuderande, nivå 3, 7,5 hp (EXTA26)vår 2020
Svenska för utbytesstuderande, nivå 4, 7,5 hp (EXTA27)vår 2020