lu.se

Utbildningsutbud

Svenska för utbytesstudenter

  Till sök!

ÖvrigtGes termin
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 1, 3 hp (SUSA11)vår 2019
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 2, 3 hp (SUSA12)vår 2019
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 1, 7,5 hp (SVEE11)vår 2019
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 2, 7,5 hp (SVEE12)vår 2019
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 3, 7,5 hp (SVEE13)vår 2019
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 4, 7,5 hp (SVEE14)vår 2019
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 5, 7,5 hp (SVEE15)vår 2019
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 6, 7,5 hp (SVEE16)vår 2019
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 7, 7,5 hp (SVEE17)vår 2019
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 8, 7,5 hp (SVEE18)
Svenska för utbytesstuderande, nivå 1, 7,5 hp (EXTA24)vår 2019
Svenska för utbytesstuderande, nivå 2, 7,5 hp (EXTA25)vår 2019
Svenska för utbytesstuderande, nivå 3, 7,5 hp (EXTA26)vår 2019
Svenska för utbytesstuderande, nivå 4, 7,5 hp (EXTA27)vår 2019