lu.se

Utbildningsutbud

Svenska för utbytesstudenter

  Till sök!

ÖvrigtGes termin
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 1, 3 hp (SUSA11)höst 2019vår 2020
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 2, 3 hp (SUSA12)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 1, 7,5 hp (SVEE11)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 2, 7,5 hp (SVEE12)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 3, 7,5 hp (SVEE13)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 4, 7,5 hp (SVEE14)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 5, 7,5 hp (SVEE15)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 6, 7,5 hp (SVEE16)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 7, 7,5 hp (SVEE17)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 8, 7,5 hp (SVEE18)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstuderande, nivå 1, 7,5 hp (EXTA24)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstuderande, nivå 2, 7,5 hp (EXTA25)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstuderande, nivå 3, 7,5 hp (EXTA26)vår 2020
Svenska för utbytesstuderande, nivå 4, 7,5 hp (EXTA27)vår 2020