lu.se

Utbildningsutbud

Etnologi

  Till sök!

Etnologi

KULTURMÖTE, VARDAGSLIV, HISTORIEBRUK. I etnologi studerar vi hur människor skapar mening i sina liv och förståelse för sin omvärld. För att kunna göra detta problematiseras den roll som genus, klass, etnicitet, och kulturell identitet spelar i vårt möte med andra människor och den sociala omgivningen.

Hur har uppfattningar om svensk kultur förändrats över tid? Och vilken roll spelar dessa uppfattningar för hur olika grupper av människor möter och förhåller sig till varandra i samhället, både förr och nu? Hur har vår syn på kropp, hälsa och välmående förändrats?

Genom att läsa etnologi kommer du att förstå hur de värderingar och normer som finns i samhället idag har uppstått och kommit att skapa kulturella mönster som vi uppfattar som självklara och naturliga. Utöver dessa vetenskapliga insikter om vardagsliv, kulturmöte och historiebruk kommer utbildningen i etnologi även att ge dig erfarenhet av de etnografiska metoder som behövs för att planera, organisera och genomföra fältarbete kring de kulturella företeelser och aspekter av vardagslivet som du själv vill veta mer om.

GrundnivåGes termin
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs, 30 hp (ETNA14)vår 2020höst 2020
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, fortsättningskurs, 30 hp (ETNA22)vår 2020
Etnologi: Våld, genus och kultur, 15 hp (ETNB07)
Etnologi: Hälsa, makt och kultur, 15 hp (ETNB08)höst 2020
Etnologi med kulturanalytisk inriktning, kandidatkurs, 30 hp (ETNK02)höst 2020
Etnologi: Kvalificerad arbetspraktik och projektarbete, 30 hp (ETNL01)vår 2020
Gastronomy: Sustainable Eating, 7,5 hp (SASH59)höst 2020
Swedish Society and Everyday Life, 7,5 hp (SASH60)höst 2020
Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine, 7,5 hp (SASH61)vår 2020
Food, Tradition and Innovation, 7,5 hp (SASH86)vår 2020