lu.se

Utbildningsutbud

Teoretisk filosofi

  Till sök!

Teoretisk filosofi

Teoretisk filosofi är en av de allra äldsta vetenskaperna och indelas vanligen i språkfilosofi, logik, kunskapsteori, metafysik och vetenskapsteori. Områdena kan belysas med frågor som: Hur fungerar språket som kommunikationsmedel och hur förhåller det sig till tanken och verkligheten? Hur avgör man om ett argument är rätt eller fel? Varifrån kommer vår kunskap och hur säker är den? Hur är verkligheten ytterst beskaffad, och i vilket förhållande står det andliga och det materiella till varandra? Till teoretisk filosofi räknas också filosofins historia.

GrundnivåGes termin
Teoretisk filosofi: Grundkurs, 30 hp (FTEA12)höst 2019vår 2020
Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs, 30 hp (FTEA21)höst 2019vår 2020
Teoretisk filosofi: Filosofins historia, 7,5 hp (FTEB04)höst 2019vår 2020
Teoretisk filosofi: Vetenskapsteori, 6 hp (FTEB06)vår 2020
Teoretisk filosofi: Kandidatkurs, 30 hp (FTEK01)höst 2019vår 2020
One World, One Language, 7,5 hp (SASH81)höst 2019
Avancerad nivå
Teoretisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen, 15 hp (FTEM01)höst 2019vår 2020
Teoretisk filosofi: Examensarbete - masterexamen, 30 hp (FTEM02)höst 2019vår 2020
Teoretisk filosofi: Påbyggnadskurs, 30 hp (FTEM10)höst 2019vår 2020
Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs, 15 hp (FTEM20)höst 2019vår 2020