Styrdokument för grundutbildningen

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Huvudområden/examensbeskrivningar

Examinatorer/examensarbeten

Kursplaner/kursvärdering

Övriga dokument

Kontaktinformation

Fakultetssekreterare, grundutbildningsfrågor
Lisa Hetherington


046-222 44 03


lisa.hetheringtonkansliht.luse