Serie

Vetenskapssocieteten i Lund har sedan 1921 givit ut vetenskapliga studier, avhandlingar och källpublikationer inom humaniora och teologi. I skriftserien har bland annat arkeologiska, historiska, konsthistoriska, kyrkohistoriska, litteraturhistoriska, religionshistoriska och språkvetenskapliga studier publicerats. Redaktionskommittén utgörs av styrelsen för Vetenskapssocieteten i Lund.

För frågor, kontakta Societetens sekreterare: David Dunér.

Du kan också hitta serien på Vetenskapssocietetens egen hemsida.

ISSN: 0347-1772

I Pallas Athenas huvud

I Pallas Athenas huvud

Henrik Rahm, David Dunér, Sten Hidal, Bibi Jonsson (red.) | I Pallas Athenas huvud. Hundra år av humaniora | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 98 | 2020

Läs mer

Studies of Hostages in Antiquity

Studies of Hostages in Antiquity

Paavo Roos | Studies of Hostages in Antiquity | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 97 | 2019

Läs mer

A Danish teacher's manual of the mid-fifteenth century

A Danish teacher's manual of the mid-fifteenth century

Britta Olrik Frederiksen, John Bergsagel, Inge Skog (red.) | A Danish teacher's manual of the mid-fifteenth century. (Cod. AM 76,8⁰). Vol. 2, Commentary and essays | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 96 | 2008

Läs mer

Metaforen som semantisk händelse

Metaforen som semantisk händelse

Hans Jonsson | Metaforen som semantisk händelse | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 95 | 2003

Läs mer

A survey of Middle English Dialects 1290-1350. The Southern Counties. 2, Diphtongs and Consonants

Gillis Kristensson | A survey of Middle English Dialects 1290-1350. The Southern Counties. 2, Diphtongs and Consonants | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 94 | 2002

A survey of Middle English Dialects 1290-1350. The Southern Counties. 1, Vowels (except Diphtongs)

Gillis Kristensson | A survey of Middle English Dialects 1290-1350. The Southern Counties. 1, Vowels (except Diphtongs) | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 93 | 2001

Gäster i huset

Gäster i huset

Mats Roslund | Gäster i huset. Kulturell överföring mellan slaver och skandinaver 900 till 1300 | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 92 | 2001

Läs mer

Det anglosaxiska Köpenhamnsevangeliariet

Det anglosaxiska Köpenhamnsevangeliariet

Thomas Rydén | Det anglosaxiska Köpenhamnsevangeliariet. Det kongelige bibliotek, Gl. Kongl. Saml. 10 2º | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 91 | 2001

Läs mer

Catholicae assertiones / Diego Valadés

Catholicae assertiones / Diego Valadés

Bengt Löfstedt, Scott Talkovic (red.) | Catholicae assertiones / Diego Valadés | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 90 | 1998

Läs mer

An Interpolated Middle English Version of the Anatomy of Guy de Chauliac. P. 2

An Interpolated Middle English Version of the Anatomy of Guy de Chauliac. P. 2

Björn Wallner (red.) | An Interpolated Middle English Version of the Anatomy of Guy de Chauliac. P. 2. Introduction, Notes, Glossary | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 89 | 1996

Läs mer

A survey of Middle English dialects 1290-1350

A survey of Middle English dialects 1290-1350

Gillis Kristensson | A survey of Middle English dialects 1290-1350. The East Midland counties | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 88 | 1995

Läs mer

An Interpolated Middle English Version of the Anatomy of Guy de Chauliac. P. 1

An Interpolated Middle English Version of the Anatomy of Guy de Chauliac. P. 1

Björn Wallner (red.) | An Interpolated Middle English Version of the Anatomy of Guy de Chauliac. P. 1. Text. Edited from Glasgow University Library, Hunter MS 95 | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 87 | 1995

Läs mer

Kushṭa

Kushṭa

Waldemar Sundberg | Kushṭa. A Monograph on a Principal Word in Mandaean Texts. 2, The ascending soul | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 86 | 1994

Läs mer

Ritmästarna vid Lunds universitet

Ritmästarna vid Lunds universitet

Johan Cederlund | Ritmästarna vid Lunds universitet | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 84 | 1990

Läs mer

Samuel Schultze och hans Svenskt lexicon

Samuel Schultze och hans Svenskt lexicon

Sture Hast | Samuel Schultze och hans Svenskt lexicon | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 83 | 1990

Läs mer

The Middle English Translation of Guy de Chauliac's Treatise on "Apostemes"

Björn Wallner (red.) | The Middle English Translation of Guy de Chauliac's Treatise on "Apostemes" Book II of The Great Surgery. P. 2, Introduction, Notes, Glossary, Marginalia and Latin Appendix | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 82 | 1989

Läs mer

De corrupti sermonis emendatione

Leena Löfstedt, Bengt Löfstedt (red.) | De corrupti sermonis emendatione. Rédaction Anvers 1540 / Maturin Cordier | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 81 | 1989

Läs mer

The Middle English Translation of Guy de Chauliac's Treatise on "Apostemes"

Björn Wallner (red.) | The Middle English Translation of Guy de Chauliac's Treatise on "Apostemes" Book II of The Great Surgery. P. 1, Text | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 80 | 1988

Läs mer

Religiösa runtexter. 3, Kvinnebyamuletten

Gösta Holm, Ivar Lindquist (red.) | Religiösa runtexter. 3, Kvinnebyamuletten. Ett tydningsförslag efter författarens efterlämnade manuskript | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 79 | 1987

Läs mer

A Survey of Middle English Dialects 1290-1350

Gillis Kristensson | A Survey of Middle English Dialects 1290-1350. The West Midland Counties | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 78 | 1987

Läs mer

Dictionnaire morphologique de la langue roumaine

Alf Lombard, Constantin Gâdei | Dictionnaire morphologique de la langue roumaine. Permettant de connaître la flexion entière des mots qui en possèdent une: substantifs, adjectifs, pronoms, verbes | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 76 | 1981

Läs mer

Historiker inför Kalmarunionen

Ulf Sjödell | Historiker inför Kalmarunionen | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 75 | 1981

Läs mer

The laryngeal theory

Hans Jonsson | The laryngeal theory. A critical survey | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 74 | 1978

Läs mer

Morgonrodnadens stridsmän

Louise Vinge | Morgonrodnadens stridsmän. Epokbildningen som motiv i svensk romantik 1807-1821 | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 73 | 1978

Läs mer

Infödda svenska män av ridderskapet och adeln

Ulf Sjödell | Infödda svenska män av ridderskapet och adeln. Kring ett tema i Sveriges inre historia under 1500- och 1600-talen | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 72 | 1976

Läs mer

Om människans värdighet

Rolf Lindborg (red.) | Om människans värdighet. Med några kapitel om humanism och mystik och naturfilosofi under renässansen / Giovanni Pico della Mirandola | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 71 | 1974

Läs mer

Fortsatta studier i frihetstidens prästvalslagstiftning

Arthur Thomson | Fortsatta studier i frihetstidens prästvalslagstiftning. 1731-1739 | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 70 | 1974

Läs mer

Den svenska skaldekonstens fader och andra Stiernhielmsstudier

Bernt Olsson | Den svenska skaldekonstens fader och andra Stiernhielmsstudier | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 69 | 1974

Läs mer

Sverige och Eidsvollsförfattningen

Fredrik Lagerroth | Sverige och Eidsvollsförfattningen | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 68 | 1973

Läs mer

Edvard Munch

Gösta Svenaeus | Edvard Munch. Im männlichen Gehirn. 2, Abbildungen | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 67 | 1973

Läs mer

Edvard Munch

Gösta Svenaeus | Edvard Munch. Im männlichen Gehirn. 1 | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 66 | 1973

Läs mer

Tegnérs översättningsverksamhet

Jan Mogren | Tegnérs översättningsverksamhet | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 65 | 1971

Läs mer

Homer Revisited

Johannes Th. Kakridis | Homer Revisited | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 64 | 1971

Läs mer

Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 2, En monografi

Bernt Olsson | Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 2, En monografi | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 63 | 1970

Läs mer

Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 1, Textutgåva

Bernt Olsson (red.) | Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 1, Textutgåva. Utg. med inledning, kommentar och ordkonkordans | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 62 | 1970

Läs mer

Svensk berättarkonst

Erland Lagerroth | Svensk berättarkonst. Röda rummet, Karolinerna, Onda sagor och Sibyllan | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 61 | 1968

Läs mer

Brev till Georg Stiernhielm

Per Wieselgren (red.) | Brev till Georg Stiernhielm | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 60 | 1968

Läs mer

Die Hauptfassungen des Sigfridoffiziums

Alf Önnerfors | Die Hauptfassungen des Sigfridoffiziums. Mit kritischen Editionen | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 59 | 1968

Läs mer

Edvard Munch

Gösta Svenaeus | Edvard Munch. Das Universum der Melancholie | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 58 | 1968

Läs mer

Selma Lagerlöfs Jerusalem

Erland Lagerroth | Selma Lagerlöfs Jerusalem. Revolutionär sekterism mot fäderneärvd bondeordning | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 57 | 1966

Läs mer

Kronohandel och finanspolitik 1560-1595

Birgitta Odén | Kronohandel och finanspolitik 1560-1595 | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 56 | 1966

Läs mer

Studien zu Caelius Aurelianus und Cassius Felix

Gerhard Bendz | Studien zu Caelius Aurelianus und Cassius Felix | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 55 | 1964

Läs mer

Kriegsnachrichten und Propaganda während des dreissigjährigen Krieges

Göran Rystad | Kriegsnachrichten und Propaganda während des dreissigjährigen Krieges. Die Schlacht bei Nördlingen in den gleichzeitigen, gedruckten Kriegsberichten | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 54 | 1960

Läs mer

Liemannen, Thanatos och dödens ängel

Carl Fehrman | Liemannen, Thanatos och dödens ängel. Studier i 1700- och 1800-talens litterära ikonologi | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 53 | 1957

Läs mer

Riksföreståndaren och makten

Gunnar Westin | Riksföreståndaren och makten. Politiska utvecklingslinjer i Sverige 1512-1517 | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 52 | 1957

Läs mer

Studier rörande ordförrådsutvecklingen hos barn i skolåldern

Sven Edlund | Studier rörande ordförrådsutvecklingen hos barn i skolåldern | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 51 | 1957

Läs mer

Voci romanesche

Pietro Belloni, Hans Nilsson-Ehle | Voci romanesche. Aggiunte e commenti al vocabolario romanesco Chiappini-Rolandi | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 50 | 1957

Läs mer

Gustav Vasa, kröningsfrågan och Västerås riksdag 1527

Hugo Yrwing | Gustav Vasa, kröningsfrågan och Västerås riksdag 1527 | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 49 | 1956

Läs mer

Carl Carlsson Gyllenhielms litterära verksamhet

Sixten Belfrage | Carl Carlsson Gyllenhielms litterära verksamhet | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 48 | 1955

Läs mer

Undersökningar rörande Kalmarprovets prognosvärde beträffande underåriga elevers skolmognad

Sven Edlund | Undersökningar rörande Kalmarprovets prognosvärde beträffande underåriga elevers skolmognad | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 47 | 1955

Läs mer

Manet. Three studies in artistic conception

Nils Gösta Sandblad | Manet. Three studies in artistic conception | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 46 | 1954

Kungamordet i Finderup

Hugo Yrwing | Kungamordet i Finderup. Nordiska förvecklingar under senare delen av Erik Klippings regering | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 45 | 1954

Läs mer

Emendationen zu Caelius Aurelianus

Gerhard Bendz | Emendationen zu Caelius Aurelianus | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 44 | 1954

Läs mer

Kyrkogårdsromantik. Studier i engelsk och svensk 1700-talsdiktning

Carl Fehrman | Kyrkogårdsromantik. Studier i engelsk och svensk 1700-talsdiktning | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 43 | 1954

Sko klosters medeltida jordeböcker

Arthur Peetre (red.) | Sko klosters medeltida jordeböcker | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 42 | 1953

Läs mer

Kampen om de adliga privilegierna 1526-1594

Sven A. Nilsson | Kampen om de adliga privilegierna 1526-1594 | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 41 | 1952

Läs mer

Vitae sanctorum Honorati et Hilarii episcoporum Arelatensium

Samuel Cavallin (red.) | Vitae sanctorum Honorati et Hilarii episcoporum Arelatensium | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 40 | 1952

Läs mer

Studier i frihetstidens prästvals lagstiftning

Arthur Thomson | Studier i frihetstidens prästvals lagstiftning | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 39 | 1951

Läs mer

Maktkampen mellan Valdemar och Magnus Birgersson 1275-1281

Hugo Yrwing | Maktkampen mellan Valdemar och Magnus Birgersson 1275-1281 | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 38 | 1952

Läs mer

Åbomötet 1812 och de svenska krigsrustningarnas inställande

Sture M. Waller | Åbomötet 1812 och de svenska krigsrustningarnas inställande | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 37 | 1951

Läs mer

Viktor Rydbergs Faustöversättning

Erik Rooth | Viktor Rydbergs Faustöversättning | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 36 | 1951

Läs mer

Den merkantila bakgrunden till Rysslands anfall på den livländska ordensstaten 1558

Sven Svensson | Den merkantila bakgrunden till Rysslands anfall på den livländska ordensstaten 1558. En studie till den ryska imperialismens uppkomsthistoria | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 35 | 1951

Läs mer

Ignis divinus

Carl-Martin Edsman | Ignis divinus. Le feu comme moyen de rajeunissement et d'immortalité. Contes, légendes, mythes et rites | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 34 | 1949

Läs mer

Trädkult

Thede Palm | Trädkult. Studier i germansk religionshistoria | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 33 | 1948

Läs mer

Erik Johan Mecks dagbok 1644-1699

Fredrik Arfwidsson (red.) | Erik Johan Mecks dagbok 1644-1699 | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 32 | 1948

Läs mer

Zwei unberücksichtigte mittelhochdeutsche Laurin-Versionen

Torsten Dahlberg | Zwei unberücksichtigte mittelhochdeutsche Laurin-Versionen | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 31 | 1948

Läs mer

Neli Suecani

Per Wieselgren (red.) | Neli Suecani. Ett bröllopsbesvär från sjuttonhundratalet / utgåva med kommentar | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 30 | 1946

Läs mer

Unpoetische Wörter. Ein Beitrag zur Kenntnis der lateinischen Dichtersprache

Bertil Axelson | Unpoetische Wörter. Ein Beitrag zur Kenntnis der lateinischen Dichtersprache | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 29 | 1945

Almanackorna och det svenska ordförrådet

K. G. Ljunggren | Almanackorna och det svenska ordförrådet. Bidrag till svensk ordhistoria | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 28 | 1944

Läs mer

Das Prioritätsproblem Tertullian - Minucius Felix

Bertil Axelson | Das Prioritätsproblem Tertullian - Minucius Felix | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 27 | 1941

Läs mer

Västgötalagens litterära bilagor

Ivar Lindquist | Västgötalagens litterära bilagor | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 26 | 1941

Jesper Swedbergs lefwernes beskrifning. 1, Text

Gunnar Wetterberg (red.) | Jesper Swedbergs lefwernes beskrifning. 1, Text | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 25 | 1941

Läs mer

Religiösa runtexter. 2, Sparlösa-stenen

Ivar Lindquist | Religiösa runtexter. 2, Sparlösa-stenen. Ett svenskt runmonument från Karl den Stores tid, upptäckt 1937. Ett tydningsförslag | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 24 | 1940

Läs mer

Studier över Ynglingatal

Walter Åkerlund | Studier över Ynglingatal | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 23 | 1939

Läs mer

Författarfrågor i Lejonkulans dramatik

Erik Noreen | Författarfrågor i Lejonkulans dramatik. Undersökningar jämte två textbilagor: "Nachspiel" och "Troas" | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 22 | 1938

Läs mer

Das Problem der sozialökonomischen Synthese

Johan Åkerman | Das Problem der sozialökonomischen Synthese | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 21 | 1938

Läs mer

Smärre dikter av Lejonkulans dramatiker / Fredrik Th. Bergman

Erik Noreen (red.) | Smärre dikter av Lejonkulans dramatiker / Fredrik Th. Bergman | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 20 | 1937

Läs mer

Eine Denkschrift an Caesar über den Staat

Gunnar Carlsson | Eine Denkschrift an Caesar über den Staat. Historisch-philologisch Untersucht | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 19 | 1936

Läs mer

Florilegium Gallicum

Anders Gagnér | Florilegium Gallicum. Untersuchungen und Texte zur Geschichte der Mittellateinischen Florilegienliteratur | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 18 | 1936

Läs mer

Erik XIV:s engelska underhandlingar

Ingvar Andersson | Erik XIV:s engelska underhandlingar. Studier i svensk diplomati och handelspolitik | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 17 | 1935

Läs mer

Von Kallimachos zu Nonnos

Albert Wifstrand | Von Kallimachos zu Nonnos | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 16 | 1933

Religiösa runtexter. 1, Sigtuna-galdern

Ivar Lindquist | Religiösa runtexter. 1, Sigtuna-galdern. Runinskriften på en amulett funnen i Sigtuna 1931. Ett tydningsförslag | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 15 | 1932

Läs mer

Beiträge zur Sprache und Kritik Tertullians

Heinrich Hoppe | Beiträge zur Sprache und Kritik Tertullians | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 14 | 1932

Läs mer

Studier över böter och myntvärden i Västgötalagarna

Torsten Wennström | Studier över böter och myntvärden i Västgötalagarna | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 13 | 1931

Läs mer

Gudmundi Olaui Thesaurus adagiorum linguæ septentrionalis antiquæ et modernæ / utgiven med parallellhänvisningar och register

Gottfrid Kallstenius (red.) | Gudmundi Olaui Thesaurus adagiorum linguæ septentrionalis antiquæ et modernæ / utgiven med parallellhänvisningar och register | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 12 | 1930

Läs mer

Stockholms stads tänkebok 1524-29 / av M:r Olauus Petri Phase

Ludvig Larsson (red.) | Stockholms stads tänkebok 1524-29 / av M:r Olauus Petri Phase. Häfte 1-2 1929, häfte 3, register, 1940 | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 11 | 1929

Läs mer

Zur Frage nach dem Ursprung der Runennamen

Sigurd Agrell | Zur Frage nach dem Ursprung der Runennamen | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 10 | 1928

Läs mer

Platons stats- och rättsbegrepp

Fredrik Lagerroth | Platons stats- och rättsbegrepp. En studie i allmän statslära | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 9 | 1928

Läs mer

Schema och slutsats

Alf Nyman | Schema och slutsats. En experimentallogisk undersökning | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 8 | 1928

Läs mer

Etymologische Studien zum althochdeutschen

N. Otto Heinertz | Etymologische Studien zum althochdeutschen | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 7 | 1927

Läs mer

Runornas talmystik och dess antika förebild

Sigurd Agrell | Runornas talmystik och dess antika förebild | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 6 | 1927

Siljansområdets fäbodbygd

John Frödin | Siljansområdets fäbodbygd | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 5 | 1925

James Harrington's Oceana / edited with notes

S. B. Liljegren (red.) | James Harrington's Oceana / edited with notes | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 4 | 1924

Läs mer

Staat und Manufaktur im römischen Reiche

Axel W. Persson | Staat und Manufaktur im römischen Reiche | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 3 | 1923

Kring antinomierna

Alf Nyman | Kring antinomierna. Teser och antiteser inom föraristotelisk filosofi | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 2 | 1920

Läs mer

Studien über die indogermanische Heteroklisie

Herbert Petersson | Studien über die indogermanische Heteroklisie | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 1 | 1921

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05