Serie

Paavo Roos
Studies of Hostages in Antiquity
Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 97
2019 | 112 s. | engelska

ISSN: 0347-1772
ISBN: 978-91-985286-0-2

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23