lu.se

Mediehistoriskt arkiv

Mediehistoriskt arkiv publicerar forskare från hela Sverige och rymmer antologier, monografier – inklusive avhandlingar – och källsamlingar. Serien ges ut av ämnet mediehistoria vid Institutionen för kommunikation och medier. Den grundades 2006 av Pelle Snickars vid Statens ljud- och bildarkiv, flyttade sedan med Snickars till Kungliga biblioteket och överfördes 2014 till Lunds universitet, med Patrik Lundell som redaktör. Mediehistoriskt arkiv ger ut titlar på både svenska och engelska.

För att säkerställa seriens vetenskapliga kvalitet underkastas insända manus som regel dubbelblind granskning av oberoende sakkunniga.

Nuvarande redaktionskommitté består av Marie Cronqvist (Lunds universitet), Anna Dahlgren (Stockholms universitet), Johan Jarlbrink (Umeå universitet), Solveig Jülich (Uppsala universitet), Mats Jönsson (Lunds universitet), Pelle Snickars (Umeå universitet) och Ulrika Torell (Nordiska museet).

Här kan du gå till Mediehistoriskt arkivs egen hemsida.

ISSN: 1654-6601

Mediernas historia

Mediernas historia

Johan Jarlbrink, Patrik Lundell, Pelle Snickars | Mediernas historia. Från big bang till big data | Mediehistoriskt arkiv 45 | 2019

Idag upplever många att medier genomsyrar allt fler delar av vardag och samhälle. Men vår samtid delar denna erfarenhet med människor som levt under tidigare perioder. För att hitta en tid då medier inte satte sin prägel på liv och samhälle måste vi gå mycket långt tillbaka ...

Läs mer

Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige

Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige

Ulrik Volgsten (red.) | Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige | Mediehistoriskt arkiv 44 | 2019

Musiken har genomgått en medialisering utan like de senaste hundra åren. Elektrifiering och digitalisering av musikmedierna har inneburit att musik kan höras så gott som överallt och när som helst. Vid sidan av medialisering introducerar forskningsantologin Musikens medialisering ...

Läs mer

Efterkrigstidens samhällskontakter

Efterkrigstidens samhällskontakter

Fredrik Norén, Emil Stjernholm (red.) | Efterkrigstidens samhällskontakter | Mediehistoriskt arkiv 43 | 2019

Propaganda, upplysning, pr och information. Detta är några exempel på efterkrigstidens mångfacetterade kommunikationsbegrepp. Under perioden från andra världskrigets slut till 1980-talet var Sverige en framväxande välfärdsstat, och mediernas möjligheter att fostra, påverka ...

Läs mer

Ur Harry Scheins arkiv

Ur Harry Scheins arkiv

Per Vesterlund | Ur Harry Scheins arkiv. Nedslag i 1900-talets svenska mediehistoria | Mediehistoriskt arkiv 42 | 2019

Harry Schein är en person som har fascinerat den svenska offentligheten i decennier. Han var inte bara en omsusad celebritet utan också en av den moderna svenska mediehistoriens mest inflytelserika personer. Hans insats i inrättandet av Svenska Filminstitutet 1963 är väldokumenterad ...

Läs mer

Digitala modeller

Digitala modeller

Jenny Attemark-Gillgren, Pelle Snickars (red.) | Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet | Mediehistoriskt arkiv 41 | 2019

Modeller är vanliga både på museer och inom universitetet. På ett museum är en modell ofta en förminskad version av ett objekt, och inom vetenskapen representerar en modell en uppsättning entiteter med vissa egenskaper. Modeller skapar översikt; de balanserar mellan enkelhet ...

Läs mer

Informations- och avfallshantering

Informations- och avfallshantering

Johan Jarlbrink | Informations- och avfallshantering. Mediearkeologiska perspektiv på det långa 1800-talets tidningar | Mediehistoriskt arkiv 40 | 2019

Hur tog papperstidningar en gång form i läsarnas händer, som färskvaror, personliga minnen, omslagspapper och skräp? Tidningen har fungerat både som informationsbärare och toalettpapper. Det var denna mångsidighet som gjorde den till en viktig del av människors vardag. Den ...

Läs mer

Gränslösa anspråk

Gränslösa anspråk

Jakob Kihlberg | Gränslösa anspråk. Offentliga möten och skapandet av det internationella 1840-1860 | Mediehistoriskt arkiv 39 | 2018

Vid 1800-talets mitt arrangerades i Europa de första ickestatliga kongresserna med inbjudna från olika länder. Sammankomsterna har ofta beskrivits som ett verkligt framsteg i kommunikationernas utveckling: de snabbade upp informationsförmedlingen mellan länder och bidrog till ...

Läs mer

Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

Emil Stjernholm | Gösta Werner och filmen som konst och propaganda | Mediehistoriskt arkiv 38 | 2018

I rollen som redaktör, regissör och forskare gjorde Gösta Werner starkt avtryck på den offentliga debatten om filmen som konstform. Vägen in i filmbranschen var för svenska förhållanden ovanlig och gick genom det av nazisterna kontrollerade tyska filmbolaget Ufa och dess svenska ...

Läs mer

”Filmreformens förste avantgardist”

”Filmreformens förste avantgardist”

Lars Diurlin | ”Filmreformens förste avantgardist”. Experimentfilmaren Peter Kylberg | Mediehistoriskt arkiv 37 | 2017

Under Berlins filmfestival 1961 mottogs kortfilmen Kadens av en entusiastisk publik. PETER KYLBERG inledde vad som skulle komma att bli en problemfylld bana som målande och musicerande experimentfilmare inom ramen för biograffilmens förutsättningar. Det svenska 1960-talet präglades ...

Läs mer

Drömmar om det minsta

Drömmar om det minsta

Matts Lindström | Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970 | Mediehistoriskt arkiv 36 | 2017

Boken, Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970 , berättar om mikrofilmens plats i 1900-talets mediehistoria. Studien följer mediets konfiguration från det förra sekelskiftets informationsutopiska drömmar till åren kring 1970 då datorn trädde in i ...

Läs mer

Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani

Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani

Torbjörn Forslid, Patrik Lundell, Anders Ohlsson, Tobias Olsson (red.) | Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani | Mediehistoriskt arkiv 35 | 2017

”Damerna gå i Jenny Lind-lockar, herrarne röka Jenny Lind-sigarrer.” På 1840-talet anklagades medieföretag och entreprenörer för att ligga bakom hysterin kring den svenska sångerskan. Och publiken uppmanades att sansa sig. Präglar kändisarna våra liv och institutioner ...

Läs mer

Pappersarbete

Pappersarbete

Charlie Järpvall | Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium | Mediehistoriskt arkiv 34 | 2016

Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium är en mediehistorisk avhandling om kontorspapper. Samtidigt är det en bok om maskinskrivningens hastighet, drömmen om ordning och om arbetet med att få allting att passa ihop. Pappersarbete handlar om ...

Läs mer

Storstadens dagbok

Storstadens dagbok

Erik Edoff | Storstadens dagbok. Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm | Mediehistoriskt arkiv 33 | 2016

Storstadens dagbok är en fascinerande resa genom Stockholms nöjesliv under det sena 1800-talet. Det är en historia om boulevardpressen och dess självupptagna skribenter som rörde sig genom en huvudstad i förändring. Det handlar om hur små tidningar både konkurrerade och samverkade ...

Läs mer

Colonizing Fever

Colonizing Fever

Åsa Bharathi Larsson | Colonizing Fever. Race and Media Cultures in Late Nineteenth-Century Sweden | Mediehistoriskt arkiv 32 | 2016

In the late nineteenth century, Swedish media cultures showed a remarkably high amount of representations of the colonial world. Wild West acts promised authentic American Indian performances and a great narrative of the West. The ethnological exhibitions displayed a presumed everyday ...

Läs mer

Samtida konst på bästa sändningstid

Samtida konst på bästa sändningstid

David Rynell Åhlén | Samtida konst på bästa sändningstid. Konst i svensk television 1956-1969 | Mediehistoriskt arkiv 31 | 2016

I mitten på 1950-talet introducerades den svenska allmänheten för ett nytt massmedium: televisionen. Många såg i det nya mediet ett viktigt verktyg för upplysning och folkbildning, inte minst när det kom till konst. I Samtida konst på bästa sändningstid undersöks hur tv-mediet ...

Läs mer

Massmedieproblem

Massmedieproblem

Mats Hyvönen, Pelle Snickars, Per Vesterlund (red.) | Massmedieproblem. Mediestudiets formering | Mediehistoriskt arkiv 30 | 2015

Under 1960-talet blev begreppet massmedia ett nytt modeord i svenskt samhällsliv. Med televisionens intåg, populärkulturens uppsving, och häftiga debatter runt filmpolitiken kom behovet av kunskap om medier att framstå som akut. De så kallade massmedieproblemen turnerades ständigt ...

Läs mer

Konsten att tämja en bild

Konsten att tämja en bild

Magnus Bremmer | Konsten att tämja en bild. Fotografiet och läsarens uppmärksamhet i 1800-talets Sverige | Mediehistoriskt arkiv 29 | 2015

Det sägs att vi lever i distraktionens tidsålder. Att de nya mediernas informationsöverflöd översköljer oss, medan vi gör vårt bästa för att hålla uppmärksamheten i styr. Det är inte första gången som ett nytt medium påstås utmana vår uppmärksamhet. I fotografins ...

Läs mer

Återkopplingar

Återkopplingar

Marie Cronqvist, Patrik Lundell, Pelle Snickars (red.) | Återkopplingar | Mediehistoriskt arkiv 28 | 2014

Det bedrivs alltför lite mediehistorisk forskning i Sverige. Mediehistoria kan – och bör – skrivas på många olika sätt. En ambition inom den kulturhistoriska medieforskning som presenteras i den här boken är att genom ett breddat mediebegrepp och historisk sensibilitet ...

Läs mer

Universitetet som medium

Universitetet som medium

Matts Lindström, Adam Wickberg Månsson (red.) | Universitetet som medium | Mediehistoriskt arkiv 27 | 2015

Vem är framtidens humanist om empiri är på väg att ersättas av Big Data, och tolkning kompletteras av algoritmer? Som en följd av samhällets digitalisering tycks universitetets traditionstyngda institutioner vara på väg att förändras. Sedan en tid talar man allt oftare ...

Läs mer

Information som problem

Information som problem

Otfried Czaika, Jonas Nordin, Pelle Snickars (red.) | Information som problem. Medieanalytiska texter från medeltid till framtid | Mediehistoriskt arkiv 26 | 2014

Vad är information? Är information detsamma som kunskap? Har värderingen av information förändrats över tid? Är all information viktig? Är all information nyttig? Vem kontrollerar informationen? Skall information kontrolleras? Kan information vara fri?

Läs mer

Mediehistoriska vändningar

Mediehistoriska vändningar

Marie Cronqvist, Johan Jarlbrink, Patrik Lundell (red.) | Mediehistoriska vändningar | Mediehistoriskt arkiv 25 | 2014

Sedan sekelskiftet 2000 har det talats om en medial vändning inom framför allt humanvetenskaperna. För till exempel litteraturvetenskapens del har det handlat om en fokusförflyttning från estetiken till historiska medieanalyser av sådant som läs- och skrivpraktiker, och motsvarande ...

Läs mer

Attentatet mot Hiertas minne

Attentatet mot Hiertas minne

Patrik Lundell | Attentatet mot Hiertas minne. Studier i den svenska pressens mediehistoria | Mediehistoriskt arkiv 24 | 2013

Liksom andra makter har den svenska pressen lagt kraft och pengar på att göra propaganda för sig själv. I den här boken fokuseras de formerande åren från sekelskiftet 1900 till andra världskriget, då institutionen på allvar erövrade sin status och ställning. I centrum ...

Läs mer

Bussen är budskapet

Bussen är budskapet

Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel, Solveig Jülich (red.) | Bussen är budskapet. Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet | Mediehistoriskt arkiv 23 | 2012

Bussarnas speciella form av mediematerialitet – deras ”budskap” för att tala med McLuhan – blev tidigt en av utgångspunkterna för författarnas diskussion. Är bussarnas jämförelsevis anspråkslöst vardagliga kostymering en förklaring till att dessa till skillnad mot ...

Läs mer

”Skosmörja eller arkivdokument”

”Skosmörja eller arkivdokument”

Mats Jönsson, Pelle Snickars (red.) | ”Skosmörja eller arkivdokument”. Om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien | Mediehistoriskt arkiv 22 | 2012

Bör filmarkiv främst bevara eller förevisa sina samlingar? Noggrant tillvarata och katalogisera – eller visa och sprida film? Henri Langlois, grundaren av Cinémathèque Française menade att om film aldrig visas, utan endast förvaras i metallburkar, kommer den att sluta som ...

Läs mer

Från pressarkivet 1800-1899

Från pressarkivet 1800-1899

Johan Jarlbrink, Patrik Lundell | Från pressarkivet 1800-1899. En källsamling | Mediehistoriskt arkiv 21 | 2012

"Från pressarkivet 1800-1899" består av ett brokigt källmaterial som på olika sätt belyser tidningspressen. Här finns tidningstext, men också etiketten till en Publicist-punsch, tidningssidan använd som tapet, romanen med en kort passage om tidningsläsning, riksdagsanförandet ...

Läs mer

Media, popular culture and the American century

Media, popular culture and the American century

Kingsley Bolton, Jan Olsson (red.) | Media, popular culture and the American century | Mediehistoriskt arkiv 20 | 2010

Seen from a contemporary perspective, it is evident that the greatest cultural impact of the U.S. in the fabled American Century was not at the high end of intellectual thought, but at the level of popular culture, the mass media, technology and the spread of the American vernacular ...

Läs mer

Efter the Pirate Bay

Efter the Pirate Bay

Jonas Andersson, Pelle Snickars (red.) | Efter the Pirate Bay | Mediehistoriskt arkiv 19 | 2010

En bok om fildelningens teknik, politik, juridik och moral. Hur ska vi förhålla oss till vår nya digitala verklighet? Förstår vi kraften i Internet bäst genom en uppsättning av illasinnade repressiva förkortningar (Ipred, FRA, Acta) eller genom en förutsättningslös politisk ...

Läs mer

The story of storage I

The story of storage I

Lars Björk, Jānis Krēslin̦š, Matts Lindström (red.) | The story of storage I | Mediehistoriskt arkiv 18 | 2010

Detta verk är tematiskt inriktat på lagring i olika betydelser. Artiklarna har skrivits av företrädare för flera olika forskningsdiscipliner. Ur redaktörernas förord: "Civlisationens lagringsprocesser har ända sedan begynnelsen strävat efter att tvinga in det lagrade i den ...

Läs mer

A History of Swedish Experimental Film Culture

A History of Swedish Experimental Film Culture

Lars Gustaf Andersson, John Sundholm, Astrid Söderbergh Widding | A History of Swedish Experimental Film Culture. From Early Animation to Video Art | Mediehistoriskt arkiv 17 | 2010

"A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art" covers major films and filmmakers as well as institutions and organizations that have been of significant importance for Swedish experimental film culture. Besides established figures and associations ...

Läs mer

1800-talets mediesystem

1800-talets mediesystem

Jonas Harvard, Patrik Lundell (red.) | 1800-talets mediesystem | Mediehistoriskt arkiv 16 | 2010

Mediehistoria skrivs ofta utifrån ett medium i taget. Den här boken argumenterar istället för att historiens medier utvecklats tillsammans. Nya former, tekniker och praktiker har interagerat med gamla, innehåll har cirkulerat medierna emellan och rader av aktörer har aktivt ...

Läs mer

Regional aesthetics

Regional aesthetics

Erik Hedling, Olof Hedling, Mats Jönsson (red.) | Regional aesthetics. Locating Swedish media | Mediehistoriskt arkiv 15 | 2010

The book maps more than two hundred years of Swedish media. It ranges from written travelogues in the eighteenth and nineteenth centuries via feature films, documentaries, TV programmes, literature and press to contemporary video activism on the Internet. The nineteen contributors ...

Läs mer

Citizen Schein

Citizen Schein

Lars Ilshammar, Pelle Snickars, Per Vesterlund (red.) | Citizen Schein | Mediehistoriskt arkiv 14 | 2010

Vinnare av Svenska Designpriset 2010. En bok om kulturpersonligheten och makthavaren Harry Schein. Två dvd:er med unikt material medföljer. Harry Schein var en inflytelserik person i det svenska medielandskapet under femtio-, sextio- och sjuttiotalet, både som filmkritiker och ...

Läs mer

I bildarkivet

I bildarkivet

Anna Dahlgren, Pelle Snickars (red.) | I bildarkivet. Om fotografi och digitaliseringens effekter | Mediehistoriskt arkiv 13 | 2009

Foto-, konst- och mediehistoriker diskuterar den digitala bildens förändrade arkivariska funktion. Under det senaste decenniet har fotografierna lämnat sina kapslar och hängmappar i arkiven för att i binär form framträda i ett nytt gränssnitt på Internet. På webben befinner ...

Läs mer

The YouTube reader

The YouTube reader

Pelle Snickars, Patrick Vonderau (red.) | The YouTube reader | Mediehistoriskt arkiv 12 | 2009

En internationell forskningsantologi om världens största audiovisuella arkiv, YouTube. YouTube är världens snabbast växande sajt. På den laddas det upp tio timmar rörlig bild varje minut. Antalet unika användare närmar sig 100 miljoner. Eftersom det är så enkelt att länka ...

Läs mer

Det våras för journalisten

Det våras för journalisten

Johan Jarlbrink | Det våras för journalisten. Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal | Mediehistoriskt arkiv 11 | 2009

Journalister har ofta varit hjältar i deckare och filmer. Vem bygger egentligen myten om journalisten? Journalistrollens plats i kulturhistorien är ämnet för denna doktorsavhandling. Hur journalistrollen förhandlades och debatterades, och hur journalister i romaner och film ...

Läs mer

Los Angeles before Hollywood

Los Angeles before Hollywood

Jan Olsson | Los Angeles before Hollywood. Journalism and American film culture, 1905-1915 | Mediehistoriskt arkiv 10 | 2008

Den amerikanska filmkulturens växelverkan med pressen diskuteras i en intressant bok. Film- och biografkulturens framväxt och etablering i USA skedde i nära symbios med tidningsjournalistiken och dess förändringar. Periodvis drev tidningarna kampanj mot det nya fenomenet, men ...

Läs mer

TV-pionjärer och fria filmare

TV-pionjärer och fria filmare

Tobias Jansson, Malin Wahlberg (red.) | TV-pionjärer och fria filmare. En bok om Lennart Ehrenborg | Mediehistoriskt arkiv 9 | 2008

Om tevefilm i Sverige under de första åren. Två dvd:er ingår med över fem timmar film. Televisionen halverade svensk biopublik i skarven mellan femtio- och sextiotal. Tv innebar en helt ny plattform för produktion, distribution och visning av rörlig bild. Paradoxalt nog gällde ...

Läs mer

Mediernas kulturhistoria

Mediernas kulturhistoria

Solveig Jülich, Patrik Lundell, Pelle Snickars (red.) | Mediernas kulturhistoria | Mediehistoriskt arkiv 8 | 2008

Finns det en rak framstegsberättelse från kilskriften till Apples senaste gränssnitt? Historiska diskussioner om medier har länge dominerats av olika framstegsberättelser. Om kilskriften kulminerar i Gutenbergs tryckpress, når Turingmaskinen följaktligen sin höjdpunkt i ...

Läs mer

Berättande i olika medier

Berättande i olika medier

Leif Dahlberg, Pelle Snickars (red.) | Berättande i olika medier | Mediehistoriskt arkiv 7 | 2008

Hur förändras berättandet i ett föränderligt medielandskap? I en tid när medierna konvergerar – konvergerar då även berättandet? Har det framväxande digitala medielandskapet radikalt förändrat förutsättningarna för hur man konstruerar en historia? Artikelförfattarna ...

Läs mer

Svensk television

Svensk television

Anna Edin, Per Vesterlund (red.) | Svensk television. En mediehistoria | Mediehistoriskt arkiv 6 | 2008

Nedslag i den svenska tevehistorien från 1954: Dokument utifrån, Filmkrönikan, tevetablåernas historia och webbteve. Tevemediet har gjort djupa avtryck i vår vardag och på olika sätt varit en integrerad del av samhällsutvecklingen. Mediet har blivit helt centralt för såväl ...

Läs mer

Välfärdsbilder

Välfärdsbilder

Erik Hedling, Mats Jönsson (red.) | Välfärdsbilder. Svensk film utanför biografen | Mediehistoriskt arkiv 5 | 2008

Amatörfilm, beställningsfilm och undervisningsfilm speglar 1900-talets välfärdssamhälle. I antologin medverkar ett tjugotal svenska forskare från sju olika ämnen. De har studerat allt från studentikosa Lundafilmer, upptagningar från Hjalmar Brantings begravning och gamla ...

Läs mer

Ur Iduns skafferi

Ur Iduns skafferi. CD-skiva | Mediehistoriskt arkiv 4 | 2008

Medier och politik

Medier och politik

Mats Jönsson, Pelle Snickars (red.) | Medier och politik. Om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet | Mediehistoriskt arkiv 3 | 2007

Kring 1900 är den svenska arbetarrörelsen fientligt inställd mot modernitetens massmedier trots att merparten av rörelsens företrädare är mediearbetare. Alla av förgrundsgestalterna är tidningsredaktörer; August Palm och Axel Danielsson, Hjalmar Branting och Per Albin Hansson. ...

Läs mer

Gramophone 1899, CD-skiva

Gramophone 1899, CD-skiva

Carl-Gunnar Åhlén (red.) | Gramophone 1899, CD-skiva | Mediehistoriskt arkiv 2 | 2006

Här finns några av de allra första svenska grammofonskivorna utgivna på märket Berliner samlade.

Läs mer

1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen

1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen

Anders Ekström, Solveig Jülich, Pelle Snickars (red.) | 1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen | Mediehistoriskt arkiv 1 | 2006

Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-talets massmedier – press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholms- utställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som ...

Läs mer